Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 10. 2017 č. 2017-8

Program
PM 1326/17 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Sběrný dvůr
Příloha
PM 1327/17 - Dohoda o započtení vzájemnýchch plnění, projekt Sběrný dvůr Mnichovice
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3
PM 1328/17 - Stanovisko ZM k žádosti o uzavření dodatku č. 1 k projektu Zateplení budovy MŠ Mnichovice
Příloha
PM 1329/17 - Úprava rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové opatření
Příloha
PM 1330/17 - Různé I - vodovod a kanalizace
Příloha
PM 1331/17 - Různé II - Výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Mnichovice
Příloha