Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 21. 8. 2017 č. 2017-6

Program
PM - 1294/17 - Změna rozpočtu města v roce 2017 - rozpočtové opatření
Příloha
PM - 1295/17 - Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci Sběrného dvora v Mnichovicích
Příloha 1, Příloha 2
PM - 1296/17 - Dodatek ke smlouvě na dílo o realizaci projektu Dostavba ZŠ Mnichovice - tělocvična a šatny
Příloha

PM - 1297/17 - Prodej pozemku č. par. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovice
Příloha
PM - 1298/17 - Prodej pozemku st. par. v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1299/17 - Různé I - Žádost o schválení koupě nákladního vozidla pro VS
Příloha