Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 22. 6. 2017 č. 2017-4

Program
PM 1270/17 - Plnění úkolů z jedníní MZ
PM 1271/17 - Schválení účetních závěrek města Mnichovice a příspěvkových organizací města za rok 2016
Příloha
PM 1272/17 - Projednání a schválení závěrečného účtu města Mnichovice za rok 2016 včetně zpráby auditora
Příloha
PM 1273/17
- Schválení plánu kontrol na rok 2017

Příloha
PM 1274/17 - Úprava rozpočtu města na rok 2017
Příloha
PM 1275/17 - Přijetí o Rozhodnutí poskytnutí dotace z MFČR na Dostavbu ZŠ Mnichovice - tělocvična, šatny žáků
Příloha
PM 1276/17
- Schválení kronikářských záznamů za rok 2016

Příloha
PM 1277/17
- Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření 2017

Příloha 1
Příloha 2
PM 1278/17
- Projednání nabídky daru pozemku parc. č. 145/14 v k. ú. Mnichovice u Říčan

Příloha
PM 1279/17 - Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 v čp. 143 Pražská ulice v Mnichovicích
Příloha
PM 1280/17 - Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 5 v čp. 143 Pražská ulice v Mnichovicích
Příloha
PM 1281/17 - Souhlas s odkoupením pozemku parc. č. 1445/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1282/17 - Souhlas s odkoupením pozemku parc. č. 1688/4 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1283/17 - Žádost města Říčany o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáky v ZŠ Nerudova se speciálními vzdělávacími potřebami
Příloha
PM 1284/17
- Žádost o přidelení individuálních dotací na podporu sportovců a spolku Pares v roce 2017

Příloha 1
Příloha 2

PM 1285/17 - Různé I. - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" s názvem - Šablony Mateřská škola Mnichovice"
Příloha
PM 1286/17 - Různé II - Vyhlášení výzvy na zakázku malého rozsahu na poradenské služby na zajištění případného prodeje vysokorychlostní bezdrátové sítě Kosmonet ve vlastnictví města
PM 1287/17 - Různé III - Schválení záměru zveřejnění úmyslu prodeje pozamku st. 1695 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1288/17 - Různé IV - Schválení záměru zveřejnění úmyslu prodeje pozemku
Příloha
PM 1289/17 - Různé V - Schválení záměru směny pozemků
Příloha
PM 1290/17 - Různé VI - Podání žádosti o dotaci na nákup cisterny pro JSDH Mnichovice