Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 29. 3. 2017 č. 2017-2

Program
PM - 1250/17 - Refinancování úvěru města
PM - 1251/17 - Plnění úkolů z jednání ZM
PM - 1252/17 - Projednání a schválení rozpočtu města Mnichovice na rok 2017
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
PM - 1253/17 - Projednání schválení střednědobého výhledu města na období 2018 - 2019
Příloha 1
PM - 1254/17 - Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
PM - 1255/17 - Individuální dotace spolkům, organizacím a dary na sociální účely a církvím
Příloha
PM - 1256/17 - Prodej pozemku st. 1411 v k. ú. Mnichovice u Říčan pod trafostanicí
Příloha
PM - 1257/17 - Projednání a schválení názvu ulic
Příloha
PM - 1258/17 - Rozhodutí o poskytnutí dotace na zpracování digitálního povodňového plánu vybudování
Příloha
PM - 1259/17 - Individuální dotace na žáka speciální školy
Příloha
PM - 1260/17 - Rozhodnutí o poskytování dotace na chodník Myšlín
Příloha
PM - 1261/17 - Schválení smlouvy o pověření k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu na pečovatelskou službu
Příloha
PM - 1262/17 - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1445/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1263/17
- Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1688/4 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1264/17 - Darovací smlouva na vodovod a kanalizaci ve Sportovní ulici v Mnichovicích
Příloha
PM - 1265/17 - Různé