Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 14. 11. 2016 č. 2016-09

Program
PM - 1215 - Plnění úkolů z jednáníZM
PM - 1216 - Souhlas s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci projektu "Dostavba ZŠ Mnichovice - 2. etapa - přístavba tělocvičny, šatny žáků (2. část)
Příloha

PM - 1217 - Žádost Církve československé husitské o dar na rekonstrukci kostela
Příloha

PM - 1218 - Souhlas se zveřejněním prodeje části pozemku parc. č. 421/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha

PM - 1219 - Pověření starostky města dalšími kroky k získání dokumentace ori schválení koupě zdravotního střediska
PM - 1220 - Zveřejnění prodeje nemovitosti čp. 236 a stp. 272 za cenu obvyklou min. dle vypracovaného znaleckého posudku
Příloha

PM - 1221 - Úprava rozpočtu města na rok 2016
Příloha

PM - 1222 - Přijetí dotace na obnovu mostu ve Sportovní ulici z Povodňového fondu Štředočeského kraje a uzavření
Příloha

PM - 1224 - Souhlas s vyhlášením veřejné zakázky na projekt "Zateplení budovy MŠ MNichovice"
PM - 1226 - Různé I - převod vodovodního a kanalizačního řadu Hrusická na město Mnichovice