Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 22. 6. 2016 č. 2016-06

Program
PM - 1172
- Plnění úkolů

PM - 1173 - Schválení účetních závěrek města Mnichovice a příspěvkových organizací města za rok 2015
Příloha
PM - 1174 - Projednání a schválení závěrečného účtu města Mnichovice za rok 2015 včetně zpráv auditora
Příloha
PM - 1175 - Schválení plánu kontrol na rok 2016
Příloha
PM - 1176 - Úprava rozpočtu města na rok 2016
Příloha 1
Příloha 2
PM - 1177 - Změna systemizace MěÚ Mnichovice
Příloha
PM - 1179
- Žádost Cesty integrace o.p.s. o finanční podporu na provoz Občanské poradny Mnichovice
Příloha

PM - 1180 - Žádost o podporu vydání 2. dílu knižní řady Osadní toulky
Příloha
PM - 1181 - Prodej pozemku parc. č. 903/21 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1182 - Schválení zakoupení vozu pro pečovatelskou službu na leasingové splátky
Příloha
PM - 1183 - Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení na stavbu Myšlínská
Příloha
PM - 1184 - Prodej části pozemku parc. č. 74/3 a 1647 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1185 - Schválení kronikářských záznamů za rok 2015
Příloha
PM - 1186 - Různé I - Sběrný dvůr Mnichovice
Příloha
PM - 1187 - Různé II - Zpracování digitálního povodňového a varovného systému
Příloha
PM - 1188 - Různé III - Stanovy Ladova kraje
Příloha 1
Příloha 2