Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 2. 3. 2016 č. 2016-02

Program
PM - 1133 - Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na realizaci projektu "Bezpečné a bezbariérové chodník - chodník Myšlín"
Příloha
PM - 1134 - Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni se Státním pozemkovým úřadem na uložení veřejného osvětlení v chodníku Myšlín
Příloha 1
Příloha 2
PM - 1135 - Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky na projek cyklostezka " Do Prahy na kole" vyhlášené Městem Říčany na základě uzavřené smlouvy o společním postupu zadavatele v rámci DSO Ladův kraj
Příloha 1
Příloha 2
PM-1136 - Různé I - vyhlášení výběrového řízení na vypracování PD - dostavba ZŠ Mnichovice
Příloha