Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 25. 1. 2016 č. 2016-01

Program
PM - 1125/2016 - Plnění úkolů z jednání MZ
PM - 1126/2016 - Výsledek konkurzního řízení na obsazení fungkce ředitele MŠ Mnichovice
Příloha
PM - 1127/2016 - Souhlas s podáním žádostí o dotace na základě vyhlášených dotačních výzev krajským úředem StK a IROP
Příloha
PM - 1128/2016 - Schválení cen za vodné a stočné na rok 2016
Příloha
PM - 1129/2016 - Projednání žádosti o pojmenování nové ulice na parc. č. 221/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha

PM - 1130/2016 - Smlouva o postoupení práv a povinností na stavbu "Optický kabel náměstí Mnichovice"
Příloha
PM - 1131/2016 - Různé I - Smlouva o postoupení práv a povinností na stavbu Mnichovice datový kabel
Příloha
PM - 1132/2016 - Různé II - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti na dotaci na projekt "Prevence ke zdravému životnímu stylu v ZŠ Mnichovice
Příloha