Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 25. 11. 2015 č. 2015-07

Program
PM - 1098/2015 - Změna rozhodnutí o schválení smlouvy o společném postupu zadavatele na projekt cyklostezka Říčany - Mnichovice
Příloha
PM - 1099/2015 - Úprava rozpočtu v roce 2015
Příloha
PM - 1100/2015 - Schválení ceníku pronájmu pro školní rok 2015/206 v ZŠ Mnichovice
Příloha
PM - 1101/2015 - Souhlas s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene na uložení optických kabelů
Příloha
PM - 1102/2015 - Zrušení JSDH Božkov
Příloha
PM - 1103/2015 - Různé I - zakoupení Multicar na leasing
Příloha 1
Příloha 2

PM - 1104/2015 - Různé II - OZV, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství
Příloha
PM - 1105/2015 - Různé III - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - stavba rekonstrukce mostku v Podskalí
Příloha
PM - 1106/2015
- Různé IV. - návrh na stanovení provozních poplatků za nadstandardní služby - konání svatebních obřadů

Příloha
PM - 1107/2015 - Různé V - Neuhrazené správní poplatky, dodatečný platební výměr vůči svatební agentuře