Samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice

Vyzva-SUMěsto Mnichovice vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů veřejnou výzvu k uzavření pracovní smlouvy se zájmcem na pracovní místo:

Samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice

jedná se o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s termínem nástupu leden - únor 2018

Více informací ve výzvě