Varovný informační systém města

logo-opzpKaždou první středu v měsíci budou houkat nové sirény – nelekejte se.logo-evropska-unie

Město získalo v loňském roce dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vypracování digitálního povodňového plánu a varovného a informačního systému před povodněmi. Projekt bude hotov do konce dubna. Teď nás čeká nastavování sirén, takže v rámci zkoušek budeme houkat častěji, než v tvrdém provozu.


Digitální povodňový plán (dále DPP) je hotov

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/mnichovice/

Jedná se o interaktivní webové stránky, na které budete mít umístěn odkaz na webových stránkách města a současně je digitální povodňový plán propojen i s ostatními DPP v regionu a s POVISem (Povodňovým informačním systémem ČR). Do DPP je propojeno číslo z hladinoměru nainstalovaného na mostě u autosalonu a dále srážkoměr, který je nově umístěn v areálu Veřejných služeb města Mnichovice. Cely systém pracuje i s daty z dalších hladinoměrů umístěných výše na toku a dokáže upozornit na stupně povodňové aktivity. DPP má veřejnou číst, kde se můžete například dočíst, kdo je správcem kterého toku, kdo je příslušným povodňovým orgánem, kdo je členem povodňové komise města, zjistit si na něj telefonní kontakt, způsob vyžádání pomoci při povodni, jaká je organizace povodňové služby, jak se vyhlašuje stupeň povodňové aktivity, umístěna je i mapa ohrožených objektů atd…

V neveřejné části pak má vedení města a členové povodňové komise a krizového štábu k dispozici informace, které pomohou při řešení krizové situace, jsou zde umístěny potřebné formuláře, které se musí v případě vyhlášení krizové situace vyplňovat. DPP je samozřejmě i vytisknut a předán v písemné podobě, kdyby došlo k výpadku internetu a jeho elektronická verze nebyla dostupná.

Pokud je Vás objekt ohroženým objektem jak z říční povodně, tak z přívalového deště, přijde Vám v dohledné době poštou od města formulář k vyplnění. Budeme rádi, když na majitele ohrožených objektů budeme mít kontakty, abychom s nimi v případě povodní mohli být k dispozici.

DPP je dokument, který zásadně zlepší řízení krizové situace a díky hladinoměrům a srážkoměrům pomůže povodeň částečně předvídat a díky včasnému varování je možné zabránit větším škodám.

 

Sirény se brzy rozeznějí

Součástí lokálního varovného a informačního systému ochrany před povodněmi není jen hladinoměr nainstalovaný na Mnichovce s ultrazvukovým měřením hladiny, a srážkoměr, který vyhodnocuje množství dešťových srážek, ale i sirény. Dosud měly Mnichovice jen jednu sirénu, umístěnou od osmdesátých let na střeše základní školy. Ta patřila Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje a my ji vrátili zpět při stavbě třetího patra na základní školu. Věděli jsme, že chceme sirénu novou, moderní a podali jsme žádost o dotaci na její získání. Dnešní sirény umožňují, aby šířily nejen zvuk, ale i mluvené slovo. Zpracovaná studie ozvučení města ukázala, že sirény jsou potřeba tři – na Myšlíně, v Mnichovicích a na Božkově. Jedině tak bude zajištěna srozumitelnost mluveného slova. Takové malé operační středisko pak bude umístěno v infocentru na radnici, kde by v případě povodní zasedala i povodňová komise. Do sirén má ze svého mobilního telefonu přístup starostka a místostarostka města a dva členové Hasičského záchranného sboru – Michal Müller jako technik ochrany obyvatelstva a Jiří Kosina. V případě krizové situace tak je možné do sirén sdělit informaci pro občany. Krizová situace je jediným okamžikem, kdy se ze sirény bude šířit mluvené slově, upozornění, varování a podobně. Jinak sirény jako násstroj, jak informovat občany o běžných věcech sloužit nebudou. Nedozvíte se z nich, že do města přijel cirkus, ani že je výkup králičích kožek. J

Zato budou sirény každou první středu v poledne na minutu houkat a uslyšíte text „Zkouška sirén, zkouška sirén“, což je akce řízená HZS Středočeského kraje.

Na konci dubna buďte trpěliví, protože naše sirény se budou nastavovat a zkouška sirén bude probíhat i mimo středeční termín.

Věříme, že moderní varovný systém přispěje k ochraně obyvatel v případě krizové situace. Byla bych moc ráda, kdybychom systém nikdy naostro nepotřebovali otestovat.

Mgr. Petra Pecková, starostka

 

Projekt Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Mnichovice a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovice je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí částkou 1 426 544, 10,- Kč z celkové částky 2 037 793,- Kč. Vlastní zdroje města Mnichovice činí 611 337, 90,- Kč.