Pohádkové nádraží v Mnichovicích

Mnichovické nádraží získalo za podpory Města Mnichovice ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty v tomto roce nový vzhled. Nemalou měrou se na zkrášlení našeho nádraží podílel i Josef Lada svými kresbami, které pro tento účel poskytl dědic autorských práv.

Nový vzhled se podle mnohých docela vydařil, a tak se Mnichovice se svým nádražím přihlásily do soutěže o nejkrásnější nádraží v ČR. Naše nádraží ani v tak prestižní soutěži, jejímž účastníkem byla mnohem výstavnější a větší nádraží, nezůstalo nepovšimnuto.

Jednak jsme obdrželi PAMĚTNÍ LIST Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Pamětní list
 
a dále jsme získali titul POHÁDKOVÉ NÁDRAŽÍ 
 
Pohádkové nádraží
 
Foto ze slavnostního ceremoniálu udílení cen