Výbory a komise

 

VÝBORY

Finanční výbor

předseda:
Ing. Vlastimil Babor
členové:
Ing. Tomáš Králík
Ing. Marek Hofta
Helena Springerová
Libor Martinů


Kontrolní výbor
předseda:
Ing. Karel Knetl
členové:
Ing. Magdalena Třebická
Petr Doležal
Ing. Martin Kuděla
Karel Bor


Výbor pro územní plán města Mnichovice
předseda:
JUDr. Jan Zenkl
členové:
Ing. Martina Tesaříková
Michal Bláha
Jiří Fridrich
Marta Podholová
Luděk Kulhan
Michal Jirásek
Vladimír Kvasnička


KOMISE

Povodňová komise města Mnichovice

předseda:
Mgr. Petra Pecková
členové:
Margita Valentová
Ing. Miroslava Vojtíšková
Radka Laštovičková
Karel Pátek
Jiří Babor
Ing. Tomáš Králík
Ladislav Buranský
Michal Müller

Krizový štáb města Mnichovice

předseda:
Mgr. Petra Pecková
členové:
Margita Valentová
Ing. Miroslava Vojtíšková
Radka Laštovičková
Karel Pátek
Jiří Babor

Komise sociální a zdravotní
předsedkyně:
Ing. Magdalena Třebická
členky:
Margita Valentová
Ing. Miroslava Vojtíšková
Ing. Eva Frýdová
Ludmila Kiliánová
Hana Zralá

Komise kulturní

Předsedkyně:
Mgr. Štěpánka Žvejkalová
Členové:
Margita Valentová
Radka Laštovičková
Renata Zuzaníková
MgA. Dana Vlach
Ing. Veronika Mitlöhnerová
Mgr. Tomáš Pavlík
Mgr. Klára Kabátová

Komise pro čistotu města, odpadové hospodářství a životní prostředí

Předseda:
Ing. Jiří Grimmer
Členové:
RNDr. Jiří Mareš
Margita Valentová
Ing. Martina Čermáková
Hana Bartáková
Karel Bor
Mgr. Klára Kabátová
Ing. Veronika Mitlöhnerová
Ing. Simona Skácelová
Josef Vosátka

Komise stavební, dopravní a bezpečnosti města

Předseda:
Jitka Oriničová
Členové:
Ondřej Pátek
Ing. Buršík František
Ing. Jiří Grimmer
Martin Povýšil
Jiří Kučera
Ing. Jan Mitlöhner
Miroslav Růžička
Bc. Stanislava Pátková
Ing. Vlastimil Babor
Petr Tuček

Komise výchovy, vzdělávání a sportu

Předseda:
Ing. Karel Knetl
Členové:
Ing. Ondřej Šimůnek
Ing. Petr Herynek
Hana Bartáková