Vyhlášky

Evidenční list platných obecně závazných vyhlášek města Mnichovice ke dni 4. 1. 2017 (pdf)

6./2016 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
5/2016 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
4/2016 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
3/2016 - Obecné závazná vyhláška o nočním klidu

2/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů na území města Mnichovice

1/2016 - Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích
4/2015 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

3/2015 - Obecně závazná vyhláška, k terou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství Města Mnichovice
2/2015 - Zrušovací vyhláška - Řád pohřebiště
1/2015 - Obecně závazná vyhláška - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mnichovice
(pdf)
2/2013 - Obecně závazná vyhláška O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovistosti
(pdf)
1/2013 - Obecně závazná vyhláška O společném školském obvodu
(pdf)
1/2010 - Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu města Mnichovice (pdf)
2/2007 - Vyhláška města Mnichovice  - Požární řád (pdf)
13/2002 - Vyhláška O závazné části územního plánu města Mnichovice (pdf)
Příloha k vyhlášce č.13 Regulace využití zastavitelných ploch, limity využití území, veřejně prospěšné stavby (pdf)