Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2015

1.    Závěrečný účet města
2.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

3.    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M

4.    Rozvaha města

5.    Výkaz zisku a ztráty města

6.    Příloha města

7.    Inventarizační zápis


Hospodaření příspěvkových organizací:

8.    Veřejné služby – Rozvaha

9.    Veřejné služby – Výkaz zisku a ztráty

10.  Veřejné služby - Příloha

11.  Mateřská škola – Rozvaha

12.  Mateřská škola – Výkaz zisku a ztráty

13.  Mateřská škola - Příloha

14.  Základní škola – Rozvaha

15.  Základní škola – Výkaz zisku a ztráty

16.  Základní škola – Příloha


1.      Závěrečný účet města

2.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

3.      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M

4.      Rozvaha města

5.      Výkaz zisku a ztráty města

6.      Příloha města

7.      Inventarizační zápis

Hospodaření příspěvkových organizací:

8.      Veřejné služby – Rozvaha

9.      Veřejné služby – Výkaz zisku a ztráty

10.   Veřejné služby - Příloha

11.   Mateřská škola – Rozvaha

12.   Mateřská škola – Výkaz zisku a ztráty

13.   Mateřská škola - Příloha

14.   Základní škola – Rozvaha

15.   Základní škola – Výkaz zisku a ztráty

16.   Základní škola – Příloha