Sazebník úhrad

Sazebník úhrad ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 173/2006 sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Městský úřad oprávněn žádat úhradu dle následujícího Sazebníku:
Kopírování dokumentů

a) obyčejné černobílé (1 stránka)
A4 - jednostranně 2,- Kč
A4 - oboustranně 3,- Kč
A3 - jednostranně 4,- Kč
A3 - oboustranně 6,- Kč
b) barevné sedminásobek sazby za obyčejné kopírování


Náhrady za odeslání dokumentů poštou
– dle platného sazebníku České pošty
K uvedeným sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku (dopisnici) dle typu - Kč 0,50-; 2,50-; 4,-.

Náklady na poštovní služby

Použití výpočetní techniky

Tisk z počítače na laserové tiskárně (formát A4 jednostranný)  

Černobíle 5,- Kč
Barevně 10,- Kč
Digitální foto 13,- Kč
Kopírování na datové nosiče
Disketa 3½ 20,-Kč
CD 50,- Kč
Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné.

Náklady na přípravu informace (zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, popř. úkony, které nelze jinak zařadit) se stanovují na 150,- Kč za každou započatou hodinu výkonu při rozsáhlém zpracovávání informací.