Povinně zveřejňované informace - standard ISVS

1. Oficiální název
Město Mnichovice
Město Mnichovice se dělí na tyto územní části:
Mnichovice
Božkov
Myšlín

2. Důvod a způsob založení
Město Mnichovice vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona o obcích v platném znění ke dni 20.června 2000 dekretem předaným předsedou parlamentu České republiky, Václavem Klausem, o určení obce Mnichovice městem. Bylo tak potvrzeno právo, které Mnichovice obdržely od krále Vladislava II., a které potvrdili další panovníci. A dle § 2 výše uvedeného zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 20 občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).
Město Mnichovice se dělí na tyto územní části:

Mnichovice
Božkov
Myšlín

3. Organizační struktura
Orgány města jsou: zastupitelstvo města, starosta, místostarosta a městský úřad úřad.
Orgány zastupitelstva města jsou výbory a komise.
Město může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky města bez právní subjektivity a právnické osoby.
Členové zastupitelstva města
Výbory a komise
Organizační struktura MěÚ

4. Kontaktní spojení
Město Mnichovice
Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
tel.: 323 666 311
fax:  323 666 320
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: ha5bg2f
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

5. Případné platby můžete poukázat na účet
Bankovní spojení pro veřejnost:
KB Praha – východ
číslo účtu : 1727201/0100
Hotově můžete platit v pokladně:
Masarykovo nám 83, 251 64 Mnichovice

6. Identifikační číslo organizace (IČO)
IČO: 00240478

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
DIČ: CZ00240478

8. Dokumenty rozpočtového procesu
Dokumenty rozpočtového procesu

9. Žádost o informace
Směrnice o svobodném přístupu k informacím
Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky

12. Formuláře
Formuláře ke stažení

13. Řešení životních situací
Řešení životních situací

14. Nejdůležitější předpisy
Důležité právní předpisy
Vyhlášky Města Mnichovice
Nařízení Města Mnichovice
Směrnice Města Mnichovice

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad

16. Výroční zpráva
Výroční zprávy

17. Seznam organizací
Příspěvkové organizace města
Organizační složky města