Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2015

1.    Závěrečný účet města
2.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

3.    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M

4.    Rozvaha města

5.    Výkaz zisku a ztráty města

6.    Příloha města

7.    Inventarizační zápis


Hospodaření příspěvkových organizací:

8.    Veřejné služby – Rozvaha

9.    Veřejné služby – Výkaz zisku a ztráty

10.  Veřejné služby - Příloha

11.  Mateřská škola – Rozvaha

12.  Mateřská škola – Výkaz zisku a ztráty

13.  Mateřská škola - Příloha

14.  Základní škola – Rozvaha

15.  Základní škola – Výkaz zisku a ztráty

16.  Základní škola – Příloha


1.      Závěrečný účet města

2.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

3.      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M

4.      Rozvaha města

5.      Výkaz zisku a ztráty města

6.      Příloha města

7.      Inventarizační zápis

Hospodaření příspěvkových organizací:

8.      Veřejné služby – Rozvaha

9.      Veřejné služby – Výkaz zisku a ztráty

10.   Veřejné služby - Příloha

11.   Mateřská škola – Rozvaha

12.   Mateřská škola – Výkaz zisku a ztráty

13.   Mateřská škola - Příloha

14.   Základní škola – Rozvaha

15.   Základní škola – Výkaz zisku a ztráty

16.   Základní škola – Příloha

 

Betlémské světlo

Betlemske-svetloSbor dobrovolných hasičů Lensedly
přiveze Betlémské světlo do Mnichovic
17. 12. 2016
k hasičské zbrojnici v Mnichovicích
Přichystejte si svíce a přijďte si pro světlo do svého domova.
Čas přivezení světla bude upřesněn, sledujte prosím webové stránky města Mnichovice a TIC Mnichovice.

Hřiště Podhorky

Podhorky pro kluky a pro holky

Sportovní a dětské hřiště v lokalitě Podhorky v Mnichovicích

Podhorky3

Mnichovice nemají sportovní areál, kde by se mohly hrát míčové hry, kde by děti měly možnost vyzkoušet základy atletiky, chybí i dětské hřiště, kde by své místo pro hru našly jak úplně malé, tak větší děti. Hřiště pro náctileté není v Mnichovicích vůbec žádné.

V roce 2012 tedy vznikla myšlenka vybudovat pěkné multifunkční sportovní hřiště, které by pokrylo potřeby základní školy, mateřské školky a široké veřejnosti.

 

Jak projekt vznikal:

Tehdejší místostarostka Petra Pecková tedy uveřejnila v místním časopise Život Mnichovic výzvu pro všechny aktivní občany obce, aby společně s městem vytvořili pracovní skupinu „Hřiště Podhorky“, v rámci které bude specifikována cílová skupina uživatelů hřiště, druhy sportů, které by se měly na hřišti provozovat a vhodné povrchy a cvičební a herní prvky. Výzva.

Do skupiny se přihlásilo 15 aktivních občanů a skupina začala v listopadu 2012 pracovat. Ve skupině byl projektant, účetní, bývalý Podhorky1reprezentant v atletice, hráč basketbalu, učitelky tělesné výchovy ze školy, maminky s malými dětmi a řada dalších chytrých a aktivních lidí s dobrými nápady. Skupina specifikovala cílové skupiny, druhy sportů, které by měl mít na hřišti zázemí, diskutovala i využití hřiště přes zimu apod…

Zápisy a prezentace

Během dvou měsíců vznikl podrobně zpracovaný projekt v klidné lokalitě s historickým názvem Podhorky, kde je dnes malé starší dětské hřiště a zarostlé staré hřiště ze škváry. Areál se nachází v dochozí vzdálenosti od školy (cca 150m) a navazuje na něj les a soustava rybníčků.

Koncept hřiště

Podhorky2Jak by mělo hřiště vypadat:

Vzniknout by měl sportovní a relaxační areál cca 2560 m2, který by byl oplocený kvůli bezpečnosti a obsahoval by dětské hřiště s herními prvky pro malé děti, sportovní hřiště na míčové hry s moderním polypropylenovým bezúdržbovým povrchem o rozměrech 32x18m, nalajnované na basketbal, volejbal, tenis, nohejbal, kopanou a florbal. Povrch umožňuje i jízdu na in line bruslích, koloběžkách a invalidních vozících. Hřiště samotné by bylo osvětleno a oploceno vysokými sítěmi nutnými pro míčové hry. Vedle sportovního hřiště je umístěna běžecká měřená dráha 60m s doskočištěm pro skok daleký. Dále jsou v areálu umístěny herní prvky pro starší děti (šplhací tyče, hrazdy, pohyblivé lávky, provazový pavouk atd..), prvky pro menší děti (houpačky, klouzačka, prolézačky...). V areálu je i plocha na pétanque. Zázemí pro sportovce a doprovázející veřejnost tvoří dřevěný domeček s WC a umyvadlem a malou šatnou, dále v prudkém svahu vedle sportovního hřiště umístěná přírodní tribuna s dřevěnými lavičkami. Dostatek laviček a odpadkových košů je i vedle herních prvků. Prudký svah v jedné části areálu je využit i pro velkou širokou skluzavku a lezecké provazové prvky.

Provoz areálu budou zajišťovat Veřejné služby (příspěvková organizace města) v souladu se zákonem (pravidelné prohlídky a kontrola, údržba a opravy herních prvků atd..). Denní péči o areál (odemykání, uzamykání, denní kontrola a drobné opravy) by zajišťoval provozní pracovník školy.

Komu by mělo hřiště sloužit:Podhorky4

Areál by byl využíván žáky základní školy při hodinách TV, žáky z družiny při ZŠ v odpoledních hodinách, dále dětmi z MŠ při sportovních dnech, dětmi ze sportovních kroužků a zájmových sdružení, Sdružením dobrovolných hasičů pro jejich trénink a výcvik a pro výcvik dětí hasičského kroužku, dále veřejností - rodiči s malými dětmi, ale i spolky, které organizují dětské dny, sportovní olympiády, nebo si chtějí prostě jen zasportovat.

Město Mnichovice navázala na zpracovanou studii a v současné době je již hotová projektová dokumentace a je požádáno o stavební povolení. Náklady na hřiště se z původních cca 3 milionů bez DPH vyšplhaly na 4,2 mil Bez DPH, tedy na 5,6 mil včetně DPH z důvodů přeložek sítí a sloupů ČEZu a kvalitního odvodnění celého areálu. V ceně je i malé parkoviště, oplocení a veřejné osvětlení. 

Podhorky5Aktivita žáků školy:

Projektu se ze své vlastní iniciativy v roce 2014 chopili žáci z tehdejší 7.B., kteří podali žádost o dotaci do Nadace Tesco Extra třída. Získali celostátní ocenění za zorganizování benefiční akce na podporu vybudování nového multifunkčního hřiště Podhorky. V květnu 2015 se tedy konalo Mnichovické Kramaření Extra, které bylo v rukou žáků 7.B (za pomoci města) a jehož výtěžek putoval na hřiště.

O projektu více tady: http://www.extratrida.cz/projekt/www/projektova-nastenka/?idProjektu=215

Projekt a iniciativa dětí nadchl také Ing. Ivana Drbohlava, spolumajitele firmy Moutfield, který přislíbil, že „Za každou 1 Kč, o kterou se přičiní sami žáci, přidá firma Mountfield další.“

Prezentace dětí k projektu2015-05-30 16.56.40

Na slavnostním otevření rozšířené mnichovické školy v září 2015 přidal ministr financí Andrej Babiš dětem dalších 100 tisíc z Nadace Agrofert. Do konce roku 2015 přispělo na konto mnoho firem, jejichž pracovníky či majiteli jsou místní občané, stejně jako několik místních lékařů, majících v našem městě své ordinace a mnoho občanů. Každý přispěje částkou, jaká je snesitelná pro jeho osobní rozpočet. Každá koruna pomáhá.

Město Mnichovice pak zásadní podíl dofinancuje z dotace, pokud se ji podaří získat nebo ze svého rozpočtu.

Podpora hřiště PODHORKY PRO KLUKY I PRO HOLKY se stala celoškolním projektem roku 2015/16. Navázalo se na aktivitu Extra třída – cílem dětí je pomoci místu, kde žijí. „Věříme, že s trochou vlastní aktivity, lze něco dokázat. Chceme získat finanční či materiální pomoc na vybudování hřiště Podhorky. Pomůžete nám i Vy?“
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu ROSa Mnichovice: 195791366/0300, VS: 99 Zpráva pro příjemce: Podhorky


Nyní je projekt přihlášen do další výzvy Nadace Tesco Extra Třída, ale děti se přihlásily i do dotačního programu ČSOB a jejich hřiště se dostalo do druhého kola, kde se jednoduše hlasuje. Vítězný projekt dostane 50.000 Kč.

Podpořte naše šikovné děti ze základní školy i Vy.
Hlasování je jednoduché:
- klikněte tady: http://www.csobpomaharegionum.cz/?_fid=ts4c#stredocesky a potvrďte svůj hlas projektu "Podhorky pro kluky i pro holky"
- systém požádá o Vaši emailovou adresu, kterou potvrdíte v mailu, který je Vám následně zaslán.

Máme bohužel silnou konkurenci, takže Vám děkujeme za dvě minuty věnované pro dobrou věc.

Stav konta bude vyhodnocen ke konci dubna a Ing. Drbohlav a firma Mountfield přidá ke každé vybrané koruně získané díky aktivitě dětí a občanů další korunu ze svého.

Projekt hřiště - finální verze


INFORMACE OSADNÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ LISTOPAD 2015 – ÚNOR 2016

 Osadní výbor Myšlín pracuje ve složení:

O. Brandejský, V. Hukalová, A. Kačinetzová V. Matoušek, P. Zoubek

Co proběhlo
- Osadní výbor ve spolupráci s městem Mnichovice provedl registraci zájemců o kanalizaci v Myšlíně. Město nyní vypracovalo elektronický dotazník, který si zájemci stáhnou na webových stránkách města a vyplněné odešlou na adresu OV Myšlín.

- OV ve spolupráci s městem Mnichovice připomíná občanům a rekreantům povinnost zaplatit poplatky za likvidaci komunálního odpadu, které jsou od letošního roku povinné pro všechny majitele nemovitostí, tedy i rekreanty. Pokud nemá majitel popelnici, je třeba, aby si v MÚ Mnichovice zakoupil na rok 2016 10 pytlů na odpad za 700 Kč.

- OV upozornil město Mnichovice na odcizené orientační tabule. Město zajistilo jejich výrobu a umístilo je na původní místo.

- Město Mnichovice vyzvalo na podnět OV vlastníka betonového sloupu v ulici Polní k jeho odstranění.

- Stálé nedodržování povolené rychlosti v Myšlíně. Kontroly prostřednictvím Policie ČR budou jako doposud pouze namátkové. V oblasti Mnichovic a okolí bylo vybráno pět úseků, kde mohou být umístěna zařízení na kontrolu dodržování rychlosti. Problematika však spočívá v nákladech, každý úsek si na sebe musí vydělat.

- Majitel pozemku v ulici V Květnovci při listopadových úpravách terénu poničil povrch cesty. Byl vyzván, aby ji uvedl cestu do původního stavu. Cesta byla v prosinci opravena.


V řešení

- Parkování kolem Šibeničního vrchu.  V době provozu sjezdovky je průjezdnost Myšlínské ulici katastrofální. Přestože byla komunikace opatřena značkami zákaz zastavení a zákaz stání, návštěvníci je ignorují. Přestupky řeší průběžně policie. Majitel areálu přislíbil pro příští sezonu vybudování dalších parkovacích míst přímo v areálu.

- Město jedná s firmou Mountfield, která je majitelem ulic K Ovčínu a V Květnovci, o možné opravě jejich povrchu.

- Chodník Mnichovice – Myšlín. Vybudování chodníku včetně osvětlení je plánováno “od křížku” k ulici K Myšlínu. Termín zahájení výstavby není ještě potvrzen.

- Městský úřad v Říčanech upozorňuje vlastníky lesů, týká se několika obyvatel Myšlína, na povinnost odstranit nejpozději do 31.5. kůrovcem napadené stromy. Více informací najdete na úřední desce města Mnichovice.


Zapsala Věra Hukalová

16. února 2016

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v časopise ŽIVOT MNICHOVIC

Život Mnichovic (zapsán do evidence periodického tisku pod reg.
Číslem MK ČR E 13288) je časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, který je zdarma distribuován do poštovních schránek.

Vydavatel časopisu Život Mnichovic (dále jen ŽM), kterým je Město Mnichovice, poskytuje prostor v každém vydání periodika pro příspěvky dopisovatelů, externích spolupracovníků a občanů, především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, sociální, zdravotní a sportovní.

Tato pravidla jsou určena jak pro členy redakce, tak i pro přispěvatele z řad organizací, spolků, školství, ale i z řad občanů.

Zveřejňovány budou zejména informace a články:
o činnosti městského úřadu
od organizací města
od spolků a sdružení
z oblasti školství a zdravotnictví
z oblasti kultury
z oblasti sportu
od občanů týkající se dění v městě, historie atd.


Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:
pravidelných rubrik
samostatných článků


Přednost při uveřejňování mají články a informace, které se týkají aktuálního dění ve městě a plánovaných akcí. Ostatní informace budou zveřejněny dle volného místa daného čísla, obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Mnichovic.

Pravidla pro příjem a zveřejňování příspěvků:
1) Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy uvedena v tiráži aktuálního vydání. Při nedodržení termínu uzávěrky nebude příspěvek zveřejněn.
2) Příspěvky jsou přijímány v textovém formátu .doc nebo .docx s českou diakritikou. Články je možné posílat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Ve výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá možnost elektronického zaslání, lze příspěvek napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji, případně na CD nebo USB flash disku, odevzdat osobně na podatelnu MěÚ nebo v Informačním centru Mnichovice.
3) Redakce si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje.
4) Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků.
5) Rozsah příspěvků:
- Pravidelné příspěvky od organizací města, spolků a sdružení, z oblasti vzdělávání, školství, zdravotnictví atd., z oblasti kultury a sportu by neměly příspěvky překročit 1 stranu A4 (písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo), resp. 5000 znaků.

- Příspěvky od občanů by neměly překročit ½ strany formátu A4, tedy 30 řádek (písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo), resp. 2500 znaků. Z důvodu kapacity zpravodaje je možné delší příspěvky zveřejnit jedině po schválení redakční radou. V případě, že nebude v právě připravovaném čísle dostatek prostoru pro zveřejnění delšího článku, bude autor kontaktován editorem/ editorkou časopisu a bude proveden jeden z následujících postupů:
a) Zkrácení článku – autorem nebo editorem s následným schválením autora
b) posunutí otištění článku do následujícího čísla, pokud v tomto bude dostatek prostoru ke zveřejnění
c) zveřejnění článku v plném rozsahu na webu města (sekce Život Mnichovic, Co se do tisku nevešlo)

6) Fotografie a doprovodné grafické materiály se nevkládají do textu příspěvku. Musí být dodány jako samostatné soubory, ve formátech .jpg, .tiff, .gif, případně .pdf. Fotografie musí vyhovět požadavkům pro novinový tisk, orientačně - minimální velikost souboru s fotografií bývá kolem 500 kB. Historické fotografie, které nejsou  v digitální podobě, je možné po dohodě dodat v klasickém provedení.
7) Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora, autor také musí redakci uvést svoji adresu či název a sídlo organizace, za níž příspěvek posílá. Pokud chce příspěvek zveřejnit pod zkratkou, uvede tuto informaci pod textem, ale údaje o autorovi musejí být předány redakci. V případě, že nebude prokázána důvěryhodnost elektronické adresy, nebude se redakční rada příspěvkem zabývat. Anonymy nebudou zveřejňovány.
8) Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány.
9) Nevyžádané materiály se nevracejí.
10) Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, ne redakce ani vydavatel ŽM. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
11) Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek nezveřejnění příspěvku.
12) Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky, mohou být přispěvatelem objednány k uveřejnění jako inzerce.

Vydavatel si vyhrazuje právo:
a) Přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo související se správním územím města Mnichovice
b) Určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky
c) Určit grafické zpracování příspěvků.

Margita Valentová
místostarostka města Mnichovice

V Mnichovicích dne: 1.1. 2015

Městský úřad a vedení města Mnichovice


Místostarostové (neuvolnění):

Margita Valentová
 - členka zastupitelstva a 1. místostarostka města

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 
323 666 310, 724 319 000


JUDr. Jan Zenkl
- člen zastupitelstva a 2. místostarosta města

e-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Městský úřad Mnichovice

Tajemnice
Ing. Miroslava Vojtíšková - 
323 666 388, 323 666 311, fax 323 666 319
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: ha5bg2f
 


Pracoviště  - kancelář starosty

Mgr. Dagmar Šrámková

sekretářka

tel. : 323 666 303

fax: 323 666 319

e-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pracoviště poplatků a životního prostředí

Natálie Baborová
-  místní poplatky , odpady, pohřebnictví, kácení stromů, zatoulaná zvířata

tel: 323 666 304
e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště vnitřní správy

Ivana Kuklová
 – matrika, pokladna, evidence obyvatel,
Czechpoint - výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení, ověřování podpisů a listin, personalistika, volby,
tel: 323 666 307

e-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martina Pinková 
– evidence obyvatel, OP, matrika, pokladna, pečovatelská služba,
Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení,
ověřování podpisů a listin, seznamy voličů, akce vítání občánků.
tel: 323 666 306

e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště finanční  a správy majetku města

Irena Tesaříková – finance, rozpočet města
tel.: 323 666 309
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tereza Šulcová
tel: 323 666 308
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Cízlová – inventarizace, evidence majetku města
tel: 323 666 324
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Stavební úřad MěÚ  Mnichovice
tel: 323 666 313

e-mail :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí odboru: Ing. Táňa Vladyková
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 323 666 333

samostatné odborné pracovnice:
Stanislava  Pátková
tel: 323 666 315

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Markéta Padevětová

tel: 323 666 317

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Iveta Řeháková
tel.: 323 666 321
e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


administrativní pracovnice, archivářka:
Marcela Funková

tel: 323 666 313

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Veřejné služby obce Mnichovice

Daniel Sedláček - ředitel

tel.: 323 640 108, 724 311 126
Fakturace: Klára Pešková: tel.: 606 133 319

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: ajymajs

Kosmonet
Tel.: 731 20 50 90
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.kosmonet.cz


Pracoviště informačního centra
Radka Laštovičková
 – pracovnice IC

Renáta Zuzaníková
 – pracovnice IC

tel: 323 666 311

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://ic.mnichovice.info


Pracoviště  pečovatelské služby
Jana Jelínková
, pečovatelka
tel. 728 227 784
 

 

Jak postupovat

v případě nálezu zatoulaného psa na území města Mnichovice


Pejsek1) Vyčkejte 5 – 10 minut na místě nálezu, zda se neobjeví majitel psa.

2) Zkontrolujte obojek psa - jestliže je pes přátelský a nechá se pohladit, podívejte se, zda nemá na obojku známku nebo patronu či jinou schránku s telefonním číslem majitele. Pokud ano, majitele kontaktujte. 

3) Zjistěte číslo čipu - pejska, který je ochoten jít s vámi, vezměte do nejbližší veterinární ordinace. Veterinární lékař zjistí případné číslo čipu a nahlásí zvíře do Národního registru majitelů zvířat. Kontakt na Veterinární kliniku Mnichovice je 313 037 702 nebo 603 763 373.

4) Pokud pes nemá čip, volejte starostku města Mgr. Petru Peckovou (tel. 603 232 524), případně odchytovou službu – pana Vlastimila Knihu (tel. 608 832 424) a řiďte se jejich pokyny.

Seznam zatoulaných a nalezených zvířat najdete zde


Psí útulky

Odchyt toulavých psů - Vlastimil Kniha, tel. 608832424


Útulky pro opuštěné a zatoulané psy:

VELAS a.s.
Hrabanov 535, 289 22 Lysá n. Labem,
Tel.: 723 342 174, 602 664 839
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. "> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.pejscilysa.wz.cz
GPS: 50°12'42.213"N, 14°49'50.735"E
Mapa

Útulek pro psy v Měcholupech a Troji
V Zámcích 56, Praha 8 - Troja
Tel.: 222 025 916, 222 025 917
Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
Tel.: 222 025 929
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. "> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.upozpraha.cz
GPS: 50°3'25.797"N, 14°32'57.682"E
Mapa

Inzerce v Životě Mnichovic

Od 1.1. 2013 jsou podmínky (rozměry a cena) pro inzerci v ŽM následující:

Velikost Cena *) Rozměr
Celá strana A4 3000,- Kč 205 x 255 mm
1/2 strany A4 1500,- Kč 205 x 124 mm
1/4 strany A4 700,- Kč 99,5 x 124 mm
1/8 strany A4 350,- Kč 99,5 x 60 mm

*) Ceny jsou uvedené bez DPH


Předplatné není stanoveno se slevou.

 

Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF (ve výše uvedených rozměrech) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vyřizuje MěÚ Mnichovice pí Kuklová, Tel.: 323 666 307)


Redakce ŽM neprovádí jazykovou korekturu ani další úpravy zaslaných reklam.