Seznam stanovišť na tříděný odpad, biologický odpad, železný odpad, objemný odpad a stanoviště pro odpad elektro a oděvy (zpětný odběr):

Papír, sklo, plasty
Jánské náměstí
Pražská ulice – před OD Mnichovka
Potočiny – u bytovek
Bezručova ulice – hřïště v Podhorkách
Fričova ulice – rozcestí
Kunická ulice – u trafostanice
Skuhrovecká ulice – nad podjezdem
K Hubačovu – u areálu VS
Božkov – u památných lip
Myšlín – hl. silnice

Nápojové kartony

Pražská ulice – před OD Mnichovka
Tyršova ul. – areál MŠ
Božkov – u památných lip
Myšlín – hl. silnice

Kovy – barva šedá

K Hubačovu – u areálu VS

Stanoviště  na železo, nebezpečný odpad, objemný odpad
K Hubačovu – v  areálu Veřejných služeb města Mnichovice

Biologický odpad
Kompostárna Struhařov

Oděvy, elektroodpad (zpětný odběr)

K Hubačovu – u areálu VS