MĚSTO MNICHOVICE - CENÍK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na r. 2018

Platby za svoz odpadu a bioodpadu platťe až od ledna 2018!

VARIANTA č.

TYP SVOZU A FREKVENCE SVOZU

OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY/pytle

CENA v Kč

POZNÁMKA

1

Týdenní svoz

110 a 120 litrů

2.320,-

Není možný pro oblast Šibeniček

2

Týdenní svoz

240 litrů

2.870,-

Není možný pro oblast Šibeniček

3

Týdenní svoz

1100 litrů

14.800,-

Není možný pro oblast Šibeniček

4

14 ti denní svoz

110 a 120 litrů

1.520,-

sudé týdny

5

14 ti denní svoz

240 litrů

2.020,-

sudé týdny

6

14 ti denní svoz

1100 litrů

7.400,-

sudé týdny

7

Svoz 1x měsíčně

110 a 120 litrů

810,-

 

8

Svoz 1x měsíčně

240 litrů

1.020,-

 

9

Sezónní svoz 41 svozů ročně

110 a 120 litrů

1.820,-

1.10. – 30.4. 1x týdně

1.5. – 30.9. 1x 14 dní (sudé týdny)

10

Sezónní svoz 41 svozů ročně

240 litrů

2.620,-

1.10. – 30.4. 1x týdně

1.5. – 30.9. 1x 14 dní (sudé týdny)

11

10 svozů ročně

120 litrů (pytel)

700,-

Pro nemovitosti určené k trvalému bydlení v lokalitách nedostupných pro svoz nádob *

12

10 svozů ročně

120 litrů (pytel)

700,-

Pro nemovitosti určené k rekreačním účelům s číslem evidenčním

*

1 svoz

1 ks pytel 120 litrů

70,-

K dokoupení nad rámec jedné ze základních variant (č. 1 – 12)

*

1 svoz

jednorázová známka

70,-

K dokoupení pro varianty č. 7 a č. 8

 

 

CENÍK ZA SVOZ BIOODPADU (dle individuálního zájmu):

FREKVENCE SVOZU

OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY

CENA v Kč

POZNÁMKA

1 x 14 dnů

110 litrů

800,-

9.4. – 3.12. 2018 (liché pondělí)

1 x 14 dnů

240 litrů

1.050,-

9.4. – 3.12.2018   (liché pondělí)

*Lokality nedostupné pro svoz nádob: Budíkov, Jahodová, Jidaška, K Hubačovu - chaty od č.ev. 0374 nahoru, K Jedlovci, Koloděje, K Ovčínu, Květinová, Na Konci, Na Ovčíně, Na Tehovách, Na Výhledech, Nad Hřbitovem, Nad Potokem, Nad Rybníkem, Nad Tratí, Pastýřská, Pražská - chaty od č.ev. 0626, Pod Budíkovem, Pod Lipami, Rovná, Smrková, Sýkorka, Šibenička od č.ev. 0514, U Lesa, U Sadu, V Březinách, V Dolinách, V Loučkách, V Lukách, V Oboře, V Zahradách, V Zákrutu, Zámecká od čp. 52 směrem do lesa, Zelená.

Pytle a popelnice je nutné umístit na trasu svozu v předvečer svozového dne!

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu zahrnuje:

-        použití kontejnerů na tříděný odpad - papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, drobný elektroodpad (10 sběrných míst v katastru města)

-        Služby sběrného dvora města Mnichovice

Známky a pytle budou k vyzvednutí od 2. ledna 2018 na MěÚ Mnichovice (po zaplacení v hotovosti nebo předložení dokladu o platbě převodem). Známka z roku 2017 je platná do 28.2. 2018 !

Poplatek je nutné uhradit pro rodinné domy určené k trvalému bydlení do 28. února a pro rekreační objekty do 31. května.

 

Platbu je možno provést hotově do pokladny MěÚ Mnichovice nebo bankovním převodem na účet města č. 1727201/0100. Variabilní symbol vyplňte následovně (důležité pro identifikaci platby!):

4 (povinná položka), 1 (Mnichovice), 2 (Božkov) nebo 3 (Myšlín) - dle adresy nemovitosti, Xxx číslo popisné nebo 0xxx číslo evidenční u rekreačních objektů.          Např. VS 42695 = 4 (povinná položka) 2 (Božkov), 695 (čp. 695).

 

 

Zpracovala: Natálie Baborová                                                                                         Mgr. Petra Pecková

                                                                                                                                        starostka města Mnichovice

Svoz bioodpadu 2018

bio-popelnice

Platby za svoz odpadu a bioodpadu platťe až od ledna 2018!

Svoz bioodpadu začíná 9.4.2018 a končí 3.12.2018. Svoz probíhá 1x za 14 dní liché týdny v pondělí.

Ceny svozů:
Popelnice obsah 110 litrů Kč   800,-
Popelnice obsah 240 litrů Kč 1.050,-

Platbu můžete poslat převodem na účet MěÚ č. 1727201/0100 VS 44 nebo zaplatit v hotovosti do pokladny MěÚ a po zaplacení je nutné si na MěÚ vyzvednout známku na tento rok. Popelnice dává k dispozici svozová firma.

 

Do popelnice patří

       bioodpad ze zahrad = listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů (zkrácené)          

       bioodpad z domácností   = zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.

Do popelnice nepatří

- kosti, maso, uhynulá zvířata,jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly, směsný komunální odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady                               

Natálie Baborová

Pracoviště poplatků

Městský úřad Mnichovice

CENÍK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na r. 2017

 

VARIANTA č.

TYP SVOZU A FREKVENCE SVOZU

OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY/pytle

CENA v Kč

POZNÁMKA

1

Týdenní svoz

110 a 120 litrů

2.320,-

 

2

Týdenní svoz

240 litrů

2.870,-

 

3

Týdenní svoz

1100 litrů

14.800,-

 

4

14 ti denní svoz

110 a 120 litrů

1.520,-

 

5

14 ti denní svoz

240 litrů

2.020,-

 

6

14 ti denní svoz

1100 litrů

7.400,-

 

7

Svoz 1x měsíčně

110 a 120 litrů

810,-

 

8

Svoz 1x měsíčně

240 litrů

1.020,-

 

9

Sezónní svoz 41 svozů ročně

110 a 120 litrů

1.820,-

1.10. – 30.4. 1x týdně

1.5. – 30.9. 1x 14 dní (sudé týdny)

10

Sezónní svoz 41 svozů ročně

240 litrů

2.620,-

1.10. – 30.4. 1x týdně

1.5. – 30.9. 1x 14 dní (sudé týdny)

11

10 svozů ročně

120 litrů (pytel)

700,-

Pro nemovitosti určené k trvalému bydlení v lokalitách nedostupných pro svoz nádob *

12

10 svozů ročně

120 litrů (pytel)

700,-

Pro nemovitosti určené k rekreačním účelům s číslem evidenčním

 

1 svoz

1 ks pytel 120 litrů

70,-

K dokoupení nad rámec jedné ze základních variant (č. 1 – 12)

 

CENÍK ZA SVOZ BIOODPADU (dle individuálního zájmu):

FREKVENCE SVOZU

OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY

CENA v Kč

POZNÁMKA

1 x 14 dnů

110 litrů

800,-

1.4. - 30.11. kalendářního roku

 

240 litrů

1.050,-

1.4. - 30.11. kalendářního roku

*Lokality nedostupné pro svoz nádob: Budíkov, Jahodová, Jidaška, K Hubačovu - chaty od č.ev. 0374 nahoru, K Jedlovci, Koloděje, K Ovčínu, Květinová, Na Konci, Na Ovčíně, Na Tehovách, Na Výhledech, Nad Hřbitovem, Nad Potokem, Nad Rybníkem, Nad Tratí, Pastýřská, Pražská - chaty od č.ev. 0626, Pod Budíkovem, Pod Lipami, Rovná, , Smrková, Sýkorka, Šibenička od č.ev. 0514, U Lesa, U Sadu, V Březinách, V Dolinách, V Loučkách, V Lukách, V Oboře, V Zahradách, V Zákrutu, Zámecká od čp. 52 směrem do lesa, Zelená.

Pytle a popelnice v lokalitách, kam svozová firma nezajíždí, je nutné umístit na trasu svozu v předvečer svozového dne.

Poplatek za svoz komunálního odpadu zahrnuje:

-        použití kontejnerů na tříděný odpad - papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, drobný elektroodpad (10 sběrných míst v katastru města)

-        2x ročně svoz nebezpečných odpadů.

Známky a pytle budou k vyzvednutí (po zaplacení v hotovosti nebo předložení dokladu o platbě převodem) v úředních hodinách na MěÚ Mnichovice (pondělí, středa 8 – 17. hod.) od 4. ledna 2017. Známka z roku 2016 je platná do 28.2. 2017!

Poplatek je nutné uhradit pro rodinné domy určené k trvalému bydlení do 28. února a pro rekreační objekty do 31. května. Platbu je možno provést hotově do pokladny MěÚ Mnichovice nebo bankovním převodem na účet města č. 1727201/0100. Variabilní symbol vyplňte následovně (důležité pro identifikaci platby!):

4 (povinná položka), 1 (Mnichovice) nebo 2 (Božkov) nebo 3 (Myšlín) - dle adresy nemovitosti, Xxx číslo popisné nebo 0xxx číslo evidenční u rekreačních objektů.

Např. VS 42695 = 4 (povinná položka) 2 (Božkov), 695 (čp. 695), 430123 = Myšlín, chata s č.ev. 0123 atd.

 

Zpracovala: Marta Davídková                                                                     Mgr. Petra Pecková

                                                                                                                          starostka města Mnichovice

Seznam stanovišť na tříděný odpad, biologický odpad, železný odpad, objemný odpad a stanoviště pro odpad elektro a oděvy (zpětný odběr):

Papír, sklo, plasty
Jánské náměstí
Pražská ulice – před OD Mnichovka
Potočiny – u bytovek
Bezručova ulice – hřïště v Podhorkách
Fričova ulice – rozcestí
Kunická ulice – u trafostanice
Skuhrovecká ulice – nad podjezdem
K Hubačovu – u areálu VS
Božkov – u památných lip
Myšlín – hl. silnice

Nápojové kartony

Pražská ulice – před OD Mnichovka
Tyršova ul. – areál MŠ
Božkov – u památných lip
Myšlín – hl. silnice

Kovy – barva šedá

K Hubačovu – u areálu VS

Stanoviště  na železo, nebezpečný odpad, objemný odpad
K Hubačovu – v  areálu Veřejných služeb města Mnichovice

Biologický odpad
Kompostárna Struhařov

Oděvy, elektroodpad (zpětný odběr)

K Hubačovu – u areálu VS

Nový kontejner na elektroodpad společnosti ELEKTROWIN

Kontejner-elektroodpadV ulici K Hubačovu, před vjezdem do areálu Veřejných služeb čp. 709 je nově od ledna 2015 umístěn kontejner na elektrospotřebiče (drobné domácí spotřebiče, nářadí a nástroje tj. elektrozařízení pocházející z domácností o maximálních rozměrech 45x60 cm - tak,aby se vešlo do vhazovacího otvoru např. žehličky, kulmy, telefony, feny apod.). Jedná se venkovní uzavřený, uzamykatelný kontejner oceloplechové kontrukce,  přední strana kontejneru je tvořena v horní části sklopnou kapsou. Při vkládání se kapsa vyklopí a  vloží se elektrospotřebič, následně se kapsa vrátí do původní polohy a vložený spotřebič spadne dovnitř. Systém kapsy znemožňuje nežádoucí vybírání obsahu kontejneru.

Nová kompostárna ve Struhařově – město Mnichovice partner tohoto projektu

kompostarna-struharov

Od května 2014 nabízíme našim občanům likvidaci bioodpadu v kompostárně  ve Struhařově. Kompostárna se nachází mezi Struhařovem a Třemblaty a našim občanům, vzhledem k tomu, že město je partnerem tohoto projektu, je k dispozici zdarma. Ti, kteří jsou ve městě hlášeni k trvalému pobytu se prokáží občanským průkazem, majitelé chat na území města si vyzvednou na městském úřadě (případně na informačním centru) identifikační kartičku, kterou se prokáží při příjezdu a budou mít také oprávnění využívat  kompostárnu zdarma. Je možné se domluvit i telefonicky na mimořádném návozu.

Číst dál...