Vedení města

Starostka města

Mgr. Petra Pecková
tel. 323 666 377
mob: 603 232 524
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Starostka - zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města,  může starosta provést jen po předchozím schválení tímto orgánem. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu   tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starostka:
a)    odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok
b)    může po projednání s krajským  úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
c)    může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
d)    odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
e)    plní další úkoly stanovené  zákonem o obcích a zvláštními zákony

1. místostarostka (neuvolněná):

Margita Valentová
tel: 323 666 310
mob:  724 319 000, 602 158 750
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence:
Zastupuje plně  starostu v době jeho nepřítomnosti.

2. místostarosta (neuvolněný):

JUDr. Jan Zenkl
tel: 603 425 303
e–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence:
Zastupuje plně  starostu v době jeho nepřítomnosti.