Vedení úřadu

Tajemnice Městského úřadu Mnichovice

Ing. Miroslava Vojtíšková
tel. 323 666 388
mob. 602 425 393
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tajemnice  městského  úřadu je odpovědná za plnění úkolů městského  úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostce.  
 
•      plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci  města  zařazenými v městském úřadu
•        stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu
•        stanovuje pracovní náplně  
•        plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města
•        zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů
•        vydává spisový, skartační plán a pracovní řád městského úřadu
•        vydává další předpisy a nařízení dle pokynů starosty
•        koordinuje činnost zaměstnanců městského úřadu
•        zajišťuje vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky
•        sleduje odbornou úroveň  úředníků a podřízených zaměstnanců v souladu se zákony
•        zajišťuje  přípravu vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem
•        v souladu se zákonem  o střetu zájmů plní úlohu  evidenčního  orgánu
•        sleduje zákonem stanovené normy, kterými se řídí a seznamuje s nimi odpovědné podřízené pracovníky
•        dále  dává souhlas k čerpání dovolené svých přímo podřízených zaměstnanců
•        povoluje služební cesty
•        spolupracuje s výbory a komisemi, které byly zřízeny.
Zúčastňuje se  pravidelně zasedání zastupitelstva města  s hlasem poradním.

Tajemnice stanoví v mezích platných předpisů platy zaměstnancům městského úřadu a navrhuje  starostovi  města  platy vedoucích pracovníků ( odboru, organizační složky, příspěvkové organizace). Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědná   starostovi.
Dále  dává souhlas k čerpání dovolené, povoluje služební cesty, stanovuje pracovní náplně odboru a pracovníků jim přímo řízených.
Tajemnice  městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města  s hlasem poradním.