Pracoviště - kancelář starosty

Mgr. Dagmar Šrámková
sekretářka
tel. : 323 666 303
Rozsah činnosti: Podatelna, distribuce a evidence došlé a odeslané pošty. Administrativní servis pro představitele města, podatelna, zveřejňování informací na úředních deskách.  Zpracování písemných materiálů pro volené zástupce, organizace styku starosty s veřejností, příprava podkladů pro jednání   zastupitelstva města ,  vypracování zápisů z jednání.  Zvláštní evidence stížností, petic, poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb., evidence smluv, řádů, směrnic, pokynů  a odeslané a došlé pošty představitelů města.