Pracoviště informačního centra

Radka Laštovičková – pracovnice IC
Renáta Zuzaníková – pracovnice IC
tel: 323 666 311
 
Rozsah činnosti:
Informace -  o městě , jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj,  o ubytování a stravování, o službách a institucích ve městě, o službách MěÚ , kulturních, historických a turistických zajímavostech města , okolí a regionu, telefonních číslech, o vlakových a autobusových spojích , o úřadech a institucích, o možnostech kulturního a sportovního vyžití. Poskytování informací i v cizích jazycích

Prodej – map, plánů  měst, pohlednic, propagačních  materiálů , turistických známek,  knih , jízdenek PID , upomínkových předmětů města a okolí a pytlů na odpad.

Podatelna a ústředna


Služby pro občany města a okolí – průvodcovská služba v oblasti cestovního ruchu , návštěva stálé výstavní expozice, pořádání výstav, přednášek, kulturních a sportovních akcí
veřejný internet, veřejná WC, ověřování listin a podpisů, kopírovací služby, laminovací služby, vázání dokumentů do  kroužkové  vazby  ,  faxová stanice a zajištění vstupenek na divadelní představení přes Ticket Portal , metodická pomoc při podávání žádostí o státní dávky sociální podpory, příspěvku na péči a daňových přiznání včetně poskytnutí formulářů , Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík