Pracoviště finanční a správy majetku města

Pracoviště finanční  a správy majetku města:

Kateřina Cízlová – evidence majetku města, účetnictví a vnitřní kontrola
tel.323 666 324
Tereza Šulcová  – hlavní pokladna a účetnictví, mzdy
tel: 323 666 308
Irena Tesaříková – účetnictví, rozpočet města
tel: 323 666 309

Rozsah činnosti: Příprava  podkladů  pro zpracování  rozpočtu města - jeho návrh včetně rozpočtových opatření, pořízení schváleného rozpočtu, úpravy rozpočtu dle schválení, čerpání rozpočtu, měsíční přehledy a rozbory plnění rozpočtu, zpracování  kompletní agendy  účetnictví města včetně měsíčních účetních uzávěrek, zpracovává rozbory finančního hospodaření a rozpočtového hospodaření, zpracování  metodických  pokynů  pro celou oblast finančního hospodaření s prostředky města,  zpracování  agendy sociálního fondu zaměstnanců, zpracování  agendy  knih odeslaných a došlých faktur, zpracování  evidence  všech smluv uzavřených městem , z kterých vyplývají finanční závazky či plnění a zajištění  plnění finančních podmínek těchto smluv, zpracování  statistických  výkazů  pro Český statistický úřad, spolupráce  při zpracování  daňového  přiznání pro finanční úřad (daň z příjmů obce), realizace  bezhotovostních  plateb,   zajištění  kompletní operativně technické evidence  majetku města a inventarizace  tohoto majetku. Evidence služebních vozidel a  proplácení cestovních náhrad.