Elektronická podatelna

Dne 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost nařízeni vlády a vyhláška Ministerstva informatiky k elektronickým podatelnám.
Nařízení vlády ukládá všem úřadům používat elektronické podatelny a nejpozději 31. ledna 2005 adresu elektronické podatelny oznámit Ministerstvu informatiky.
Dnešního dne 12.1.2005 Mìsto Mnichovice tuto povinnost splnilo a zároveň tímto zveřejňuje emailovou adresu své elektronické podatelny pro podání opatřená elektronickým podpisem. 
Na podání, která budou zaslána na tuto adresu a nebudou opatřena uznávaným elektronickým podpisem bude reagováno jako na běžná sdìlení zaslaná elektronickou poštou.
Elektronický podpis lze získat prostřednictvím certifikaèní autority České pošty a.s.na webové adrese: www.postsignum.cz

Elektronická podatelna Města Mnichovice: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
Adresa:

Město Mnichovice se sídlem
Městský úřad Mnichovice
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu v Mnichovicích na technických nosičích , kromč zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.
Telefonické spojení a fax:

tel: 323 666 311

fax.: 323 666 320
Úřední hodiny podatelny:
Po, St: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út, Čt: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Pá: 7:30 - 12:00, 13:00 - 14:00

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, txt případnì dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případč pochybností vzneste dotaz na e-mailovou adresu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.


Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5 disketách zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (FAT), dále na CD případnì dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu Městského úřadu v Mnichovicích.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

sériové číslo: 1047830
jméno pracovníka: Ivana Kuklová
pracoviště: podatelna
e-mailová adresa scertifikátem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam právních předpisù , podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz. výše.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.