Elektronická podatelna

Dne 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost nařízeni vlády a vyhláška Ministerstva informatiky k elektronickým podatelnám.
Nařízení vlády ukládá všem úřadům používat elektronické podatelny a nejpozději 31. ledna 2005 adresu elektronické podatelny oznámit Ministerstvu informatiky.
Dnešního dne 12.1.2005 Mìsto Mnichovice tuto povinnost splnilo a zároveň tímto zveřejňuje emailovou adresu své elektronické podatelny pro podání opatřená elektronickým podpisem. 
Na podání, která budou zaslána na tuto adresu a nebudou opatřena uznávaným elektronickým podpisem bude reagováno jako na běžná sdìlení zaslaná elektronickou poštou.
Elektronický podpis lze získat prostřednictvím certifikaèní autority České pošty a.s.na webové adrese: www.postsignum.cz

Elektronická podatelna Města Mnichovice: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
Adresa:

Město Mnichovice se sídlem
Městský úřad Mnichovice
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu v Mnichovicích na technických nosičích , kromč zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.
Telefonické spojení a fax:

tel: 323 666 311

fax.: 323 666 320
Úřední hodiny podatelny:
Po, St: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út, Čt: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Pá: 7:30 - 12:00, 13:00 - 14:00

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, txt případnì dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případč pochybností vzneste dotaz na e-mailovou adresu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.


Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5 disketách zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (FAT), dále na CD případnì dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu Městského úřadu v Mnichovicích.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

sériové číslo: 1047830
jméno pracovníka: Ivana Kuklová
pracoviště: podatelna
e-mailová adresa scertifikátem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam právních předpisù , podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz. výše.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Úřady

Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 53, 251 01  Říčany.

(pověřený úřad a obec s rozšířenou působností)
Úřední hodiny pro veřejnost: Po, St  7:30 – 12:00  12:30 – 17:00 hod
Telefonické informace a podatelna – recepce: 323 618 122, 111

Fax: 323 603 734
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: skjbfwd
www.ricany.cz


Středočeský kraj - Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Úřední  hodiny pro veřejnost: Po, St: 8:00 – 17:00 hod
IČO 708 91 095
tel.: 257 280 132, 257 280 333, 257 280 112, 257 280 100, 257 280 254
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (podatelna)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(oficiální)
datová schránka: keebyyf     
č. účtu: 27-6603970257/0100 KB

www.kr-stredocesky.cz


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkový úřad  
nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1
Úřední hodiny: Po, St  8:00 – 17:00 hod

Tel.:: 221 621 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: 4bdfs4u
www.uzsvm.cz


Krajská hygienická  stanice Středočeského kraje
Dittrichova 17, 120 00 Praha 2
Tel: 224 914 966
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (oficiální)
datová schránka: hhcai8e

detašované pracoviště: Na Vyhlídce 12, Praha 9
Tel: 286 884 941
http://www.khsstc.cz


Územní vojenská správa
Jaselská kasárna, 251 02 Stará Boleslav
Tel: 326 931 800


Finanční úřad Říčany
Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany
Tel: 323 616 305
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: fmvn5v2


Úřad práce Praha – východ
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel: 844 844 803
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://py.uradprace.cz


Katastrální úřad Praha – východ
Pod sídlištěm 9, 182 14 Praha 8
Tel: 284 041 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: erfiehz

www.cuzk.cz


Okresní správa sociálního zabezpečení

Biskupská 7, Praha 1
tel: 224 810 376
 

Okresní veterinární správa Praha – východ
Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2
tel: 222 517 520


Pozemkový fond pro Prahu – východ

Soudní 17, 288 02 Nymburk
tel: 325 513 281


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
, příspěvková organizace (KSÚS SK)

- oblast Kutná Hora
zajišťuje správu a údržbu silnic v okresech Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha - východ

Kontaktní adresa:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
vedoucí provozního úseku na oblasti:

Jiří Procházka
Tel.: 327 513 142-3

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedoucí technického úseku na oblasti:
Petr Holan
Tel.: 327 513 142-3

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité kontakty

Město  Mnichovice
starostka  Mgr. Petra Pecková
- 323 666 303, 323 666 377
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: ha5bg2f

Městský úřad Mnichovice

tajemnice Ing. Miroslava Vojtíšková -
323 666 388, 323 666 311, fax 323 666 319
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: ha5bg2f

Stavební úřad Mnichovice

Ing. Táňa Vladyková - vedoucí -
323 666 333
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: ha5bg2f

Veřejné služby

Daniel Sedláček - ředitel
- 323 640 108, 724 311 126
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: ajymajs

Poruchy voda, kanalizace, zimní údržba  komunikací - pohotov. číslo
- 724 132 071 (6:00 – 22:00 hod)

Kosmonet
(Komunitní síť Mnichovicka) - Internet -  pohotov. číslo - 731 20 50 90 (8:00 – 22:00 hod)

ČEZ – poruchy -
840 850 860

RWE – poruchy plynu -
1239

ELTODO – poruchy veřej. osvětlení
- 800 101 109

Odchyt psů - Vlastimil Kniha -
608 832 424

Myslivecké sdružení – 
Likvidace uhynulé lovné zvěře (srčí, černá)
- 602 350 666 (p. Souček), 778 243 529 (p.Broukal)

SÚS Kutná Hora- informace o sjízdnosti, závady ve sjízdnosti komunikací (centrální dispečink)
- 327 513 142-3
Oblastní dispečink Zimní údržby - 606 602 287, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provozní cestmistr - cestmistrovství Velké Popovice - Ladislav Rybář - 724 122 181, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí provozního úseku Oblast Kutná Hora - Jiří Procházka - 724 877 630, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizová čísla:

Policie -
158
Hasiči
- 150
SDH Mnichovice - ohlašovna požáru
- 311 327 150

Záchranná služba -
155

Útulky pro opuštěné a zatoulané psy:

VELAS a.s.

Hrabanov 535
289 22 Lysá n. Labem
325 551 221, fax 325 551 466

Útulek pro psy Troja

V Zámcích 321/56
181 00 Praha 8 Bohnice
233 554 242

Telefonní seznam Městského úřadu Mnichovice

 

STAROSTKA MĚSTA MNICHOVICE
Mgr. Petra Pecková
 

323 666 303, 323 666 377


MÍSTOSTAROSTKA MĚSTA
Margita Valentová
 323 666 310

 KANCELÁŘ STAROSTY
Mgr. Dagmar Šrámková  323 666 303
fax  323 666 319

TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU MNICHOVICE
Ing. Miroslava Vojtíšková  323 666 388

PRACOVIŠTĚ POPLATKŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Natálie Baborová  323 666 304

PRACOVIŠTĚ VNITŘNÍ SPRÁVY
(matrika, evidence obyvatel, pokladna, pečovatelská služba)
Martina Pinková  323 666 306
Ivana Kuklová  323 666 307
fax  323 666 330

PRACOVIŠTĚ FINANČNÍ A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Irena Tesaříková 323 666 309
Tereza Šulcová
323 666 308
Kateřina.Cízlová
323 666 324

STAVEBNÍ ÚŘAD MNICHOVICE
VEDOUCÍ  
Ing. Táňa Vladyková  323 666 333
ODBORNÉ PRACOVNICE  
Stanislava Pátková  323 666 315
Ing. Markéta Padevětová  323 666 317
Bc. Iveta Řeháková
 323 666 321
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE  
Marcela Funková  323 666 313

PRACOVIŠTĚ INFORMAČNÍHO CENTRA
Renata Zuzaníková  323 666 311
Radka Laštovičková
fax  323 666 320