Mezinárodní letní škola v Mnichovicích

Účastníci letní školy z celého světa zavítali do Mnichovic
V informačním centru se dne 28 .6. uskutečnila poměrně neobvyklá akce – město Mnichovice hostilo účastníky letní školy globálního rozvojového vzdělávání. Asi 12 lidí z celého světa (např. Brazílie, Malty, Ghany nebo Gruzie) se tak mohlo dozvědět o úspěších Mnichovic z hlediska shánění financí na různé projekty, ale i celou řadu dalších zajímavostí.

 Celá letní škola se konala v hotelu Legner v nedalekých Zvánovicích ve dnech 24. – 30. 6. 2012. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních událostí na poli globálního rozvojového vzdělávání. Specifickým tématem letošního ročníku byl místní udržitelný rozvoj obcí. Cílem bylo mimo jiné sdílet zkušenosti z praxe a podpořit spolupráci mezi různými organizacemi občanského sektoru z celého světa.

Vzhledem k tomu, že Mnichovice mají za sebou úspěšné projekty typu vybudování informačního centra či přístavbu školky se zapojením žáků, bylo co představovat. Mezinárodní hosty přivítal starosta obce Petr Schneider a poté se slova ujala tajemnice úřadu  Miroslava Vojtíšková. Představila Mnichovice a všechny úspěšné projekty za uplynulé roky. Její vystoupení podnítilo řadu otázek, bylo vidět, že posluchači mají o problémy a úspěchy Mnichovic opravdový zájem.  Ať už šlo o sociální problematiku ve městě (staří lidé, drogově závislí, atd.), zapojení školy či školky do projektů či zájem veřejnosti o plánovací procesy v obci (územní plánování).

 V závěrečném bloku prezentoval autor tohoto článku činnost neziskové organizace, ve které působí (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj – www.timur.cz), která se udržitelným rozvojem měst a obcí v České republice a jeho vyhodnocováním už deset let zabývá. Účastníky zaujala například informace o podrobné ročence životního prostředí města Prahy, kterou TIMUR zpracovává. Účastník z Ghany si posteskl, že se v hlavním městě své země Accre potýkají s velmi špatnou kvalitou ovzduší, chybějí však data, která by občanům poskytla základní informace o tomto znečištění. Ročenka v podobném rozsahu, jakým disponuje Praha (http://envis.praha-mesto.cz/),  je pro ně nemyslitelná. Uvítali by jakoukoli pomoc v tomto směru.  Podobně Malta se nemůže pochlubit systematickou statistikou životního prostředí.

Po prezentacích zbýval účastníkům čas na prohlídku náměstí a kostela. Závěrem bych chtěl poděkovat městu Mnichovice za poskytnutí prostor v informačním centru a velmi zajímavou prezentaci města. Věřím, že i lidem z velmi vzdálených kultur po této akci zůstala milá vzpomínka na malé středočeské město, které se svým občanů snaží vyjít vstříc.

Viktor Třebický