Veletrh úspěšných turistických projektů

Účast města Mnichovice na „Veletrhu úspěšných turistických projektů“konaného dne 4. 12. 2008 v Hradci Králové

Město Mnichovice jako realizátor projektu podporovaného z EU „Vytvoření informačního centra v Mnichovicích“ bylo pozváno k účasti na  „Veletrhu úspěšných turistických projektů podpořených z fondů EU“, který se konal ve čtvrtek 4. 12. 2008 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu . Veletrh  byl pořádán Školou obnovy venkova Černá nad Orlicí ve spolupráci s Královehradeckým krajem a agenturou Czechtourism za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a o. s. Venkov.
Veletrh měl umožnit setkání a diskusi nad jednotlivými projekty (veřejnými i podnikatelskými), nad problémy spojenými s jejich realizací a inspiraci k novým projektům.
Zároveň veletrh za podpory inzerce v místních novinách v Hradci Králové byl zpřístupněn veřejnosti a tak návštěvníci veletrhu si mohli vybrat prostřednictvím propagovaných projektů a destinací cíl pro svůj výlet , víkend nebo dovolenou.


Program veletrhu:
•    příprava stánků jednotlivých vybraných projektů
•    zahájení veletrhu
•    prohlídka stánků , diskuse, spolupráce
•    přednášky o vybraných projektech a turistice
•    trh projektů pro veřejnost

V rámci odpoledního programu , jsme byli vybráni k 15- ti minutovému představení  našeho úspěšného projektu „Vytvoření informačního centra v Mnichovicích „  formou přednášky spojené  s power pointovou  prezentací .


Náš projekt měl velký úspěch, ve stánku pro veřejnost  děvčata z turistického informačního centra prezentovala naše město prostřednictvím informačních banerů, propagačních materiálů a předmětů s  pozváním do našeho města a Ladova kraje. K našemu stánku se návštěvníci jenom hrnuli. Zajímali se o turistické možnosti a přírodní zajímavosti Mnichovic a Ladova kraje , velkým lákadlem byla např.  „Cesta kocoura Mikeše“, cyklotrasy, lyžařský areál „Šibeniční vrch“ a též velký zájem na stánku byl o koupi plyšového kocoura Mikeše, hrnky s motivy J. Lady a též o knihu „Mnichovické pohádky a povídky“atd..

 Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice