MAS Říčansko

MAS Říčansko

Obecně prospěšná společnost  MAS Říčansko byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Říčansko a to zejména činnost spojená s příjmem, výběrem a kontrolou projektů pro iniciativu Společenství Leader + a další vyhlášené výzvy dotačních programů.

Úspěšné projekty realizované za podpory MAS Říčansko:
http://mas.ricansko.eu/index.php/page/16.html

http://mas.ricansko.eu/index.php/blog/show/V%C3%BDsledky-1.v%C3%BDzvy-MAS-.html#more

Město Mnichovice na základě schválení zastuptielstvem města je od listopadu 2007 partnerem MAS Říčansko. Pověřeným zástupcem za  město  Mnichovice Ing. Magdalena Třebická - místostarostka města, bude jednat za město v orgánech Společnosti a v Programovém výboru MAS Říčansko o. p. s.


Zde jsou ke stažení některé dokumenty:
Obsah strategie MAS Říčansko.doc

Strategie MAS Říčansko - analytická část.doc

Seznam záměrů FICHE web.xls

Formulář FICHE.doc