Výročí vstupu ČR do EU

V květnu uplynuly 3 roky od přijetí České republiky do Evropské unie. Tento vstup přinesl šanci nejen městům, obcím, ale i podnikatelům a neziskovým organizacím získat podporu na infrastrukturu, cestovní ruch, sociální, zemědělské projekty apod. Za krátké období tří let se podařilo díky těmto dotacím v řádech miliard postoupit o krůček blíže k rozvinutým zemím Evropy. V oblasti Říčanska se to zřejmě nejlépe podařilo Mnichovicím. Z neziskových organizací se vedlo, ne-li nejlépe tak alespoň dobře, Olivově nadaci. Zřízením střediska evropské integrace v roce 2006 bylo možné realizovat projekt Setkávání na společné cestě – základ komunitního rozvoje a omezení sociální exkluze financované v rámci 1. výzvy SROP. Projekt přispěl k vytvoření nových partnerství mezi organizacemi veřejné správy, zástupci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb i veřejnosti k rozvoji komunitního plánování. Z dosažených výsledků lze jmenovat vybudování portálu www.neziskovky.org  Tato databáze je pro neziskové organizace velmi prospěšná. Nadace uzavřela v loňském roce 18 smluv            o partnerství a zorganizovala 23 seminářů, kulatých stolů a setkání na téma sociální exkluze. Díky záštitě města Říčany bylo možné v loňském roce uspořádat jarní veletrh středočeských neziskových organizací v Městském kulturním středisku U labutě.

Od září roku 2006, po podpisu rámcové smlouvy o partnerství se Středočeským krajem, byla do funkce euromanažera jmenována Ing. Irena Zemánková, CSc. Její odbornost a znalost prostředí přispívá k aktivizaci neziskových organizací v oblasti Středočeského kraje.

Olivova nadace každoročně v květnu důstojným způsobem veřejnosti připomíná vstup ČR do EU. V letošním roce pořádala slavnostní koncert v podání vokálního akapelového souboru Geshem v Kladně pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Bendla.

Správní rada Olivovy nadace velmi ráda v dubu t.r. přijala pozvání k návštěvě středočeského a pražského zastoupení v Bruselu. Delegace nadace byla přijata také v evropském parlamentu europoslancem Hynkem Fajmonem. Velmi intenzivní a plodné jednání se týkalo evropských projektů pro neziskové organizace. Zástupcům nadace bylo umožněno zúčastnit se semináře v jednacím sále evropského parlamentu o strategii Evropské unie v oblasti práv dítěte.

Města, obce, podnikatelé i neziskové organizace jsou plni očekávání možností získat další finanční prostředky z EU, ale málokterý subjekt je při výročí vstupu ČR do EU, ochoten alespoň vyvěsit unijní vlajku. Škoda že v této činnosti je Olivova nadace poněkud osamocena.

  

J. Boček