Jak i malé město Mnichovice může získat dotace z programů EU

Město Mnichovice se nachází ve Středočeském kraji, okrese Praha – východ. V současné době v něm trvale žije 2450 obyvatel. Naše město je vyhledávaným střediskem pro rekreaci a turistiku, a to zvlášť pro Pražany, dle průzkumů zde v letní sezóně žije cca 7.000 obyvatel.

 
 
 
 

Mnichovice se v roce 2000 staly městem a od roku 2001 jsou členskou obcí Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj, jehož základním cílem je rozvoj cestovního ruchu, kultury a propagace daného území, které na severu vymezuje město Říčany a na jihu řeka Sázava. Jsou zde místa spojená s tvorbou malíře Josefa Lady. Mezi ně se vedle Ladova rodiště Hrusic řadí Struhařov, Klokočná a Mnichovice. Vždyť pověstný „Kocour Mikeš s Pašíkem“ chodili do Mnichovic na náměstí na pouť. Na rozvoji cestovního ruchu se kromě města, místních spolků, kulturních a sportovních organizací podílejí i místní podnikatelé.

 

Mnichovice jsou tomu příkladem, jak mohou i malé obce uspět v konkurenci větších měst při získávání dotací z Evropské unie.