Jak komunikovat s Evropou

Jak i  malé město  Mnichovice získalo pět dotací z programů EU na základě pěti úspěšně podaných a vyhodnocených žádostí.
 Středočeský kraj  Společný rozvojový operační program  Město Mnichovice
 
Město Mnichovice se nachází ve Středočeském kraji, okrese Praha – východ. V současné době v něm trvale žije 2450 obyvatel.  Naše město je vyhledávaným střediskem pro rekreaci a turistiku, a to zvlášť pro Pražany, dle průzkumů zde v letní sezóně žije cca 7.000 obyvatel.

Mnichovice se v roce 2000 staly městem a od roku 2001 jsou členskou obcí Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj, jehož základním cílem je rozvoj cestovního ruchu, kultury a propagace daného území, které na severu vymezuje město Říčany a na jihu řeka Sázava.  Jsou zde místa spojená s tvorbou malíře Josefa Lady. Mezi ně se vedle Ladova rodiště Hrusic řadí Struhařov, Klokočná a Mnichovice. Vždyť pověstný „Kocour Mikeš s Pašíkem“ chodili do Mnichovic na náměstí na pouť. Na rozvoji cestovního ruchu se kromě města, místních spolků, kulturních a sportovních organizací  podílejí i místní podnikatelé.

Mnichovice jsou tomu příkladem, jak mohou i malé obce uspět v konkurenci větších měst při získávání dotací z Evropské unie.

Město Mnichovice se ihned po vstupu naší republiky do Evropské unie rozhodlo  využít  v maximální míře programů Evropské unie a pokusit se tak získat finanční prostředky na projekty města, které plánovalo zrealizovat. Na základě pěti podaných žádostí o podporu z programů EU, bylo úspěšně vyhodnoceno všech pět projektů k financování z  programů EU v celkové výši uznatelných nákladů 184 miliónů Kč.