Články

Veřejné zakázky

Přímý odkaz na - E-ZAKAZKY.CZ - profil zadavatele Města Mnichovice
(na profilu zadavatele jsou v souladu s vyhl. 9/2011 uveřejňovány informace a dokumenty k veřejným zakázkám)

Přehled veřejných zakázek Města Mnichovice

Aktuální
Veřejná zakázka č. 1/2013 - Vodovod Myšlín

Ukončené
Veřejná zakázka č. 8/2012 malého rozsahu na stavební práce „Vodovod a kanalizace v ul. Fričova v Mnichovicích“
Veřejná zakázka č. 7/2012 malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na technický dozor investora (TDI) na stavbu "rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích".
Veřejná zakázka č. 6/2012 malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na technický dozor investora (TDI) na stavbu "rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích". - ZRUŠENA
Výzva č. 5/2012 Města Mnichovice k popdání nabídek na akci "Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích"
Výzva Města Mnichovice č. 3/2012 k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva Města Mnichovice k podání nabídky č.2/2012

Veřejná zakázka malého rozsahu, vyhlášená příspěvkovou organizací ZŠ T.G.M. Mnichovice pod č. 1/2012 na akci "DUHOVÉ ŠATNY - STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY V ZŠ MNICHOVICE"
Výzva č 8/2011 - Oprava střechy
Výzva č. 7/2011 - Veřejné osvětlení
Výzva č.6/2011 k podání nabídky na technický dozor investora - Vodovod Myšlín (větve A, B, C, D,  E)

Výzva k podání nabídky č. 5/2011 - Poptávka na dodávku a instalaci vzduchotechniky do Školní jídelny v ZŠ Mnichovice včetně stavebních úprav a rozšíření odběru plynu dle dokumentace pro realizaci stavby
Výzva k podání nabídky č. 4/2011
Výzva k podání nabídky č.3/2011 - dne 24.5.2011 z rozhodnutí starosty města ZRUŠENO
Výzva k podání nabídky č. 2/2011
Výzva k podání nabídky č.1/2011

 

Veřejná zakázka 6/2012

ZRUŠENA
Veřejná zakázka malého rozsahu č. 7/2012 na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na technický dozor investora (TDI) na stavbu "rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích".

1) VYZVA_poptavka _TDI _nam_6_2012.pdf
2) Zadavaci_dokumentace_TDI.pdf
3) tech_zprava.pdf
4) ZD - 1 -situace architektonická.pdf
5) ZD - 2 -situace koordinaèní.pdf
6) VV_REKAPITULACE_SOUHRNY_slepy_vykaz_vymer.pdf
7) Kryci_list_nabidky.pdf
8)  Informace o uchazeci _par_68_ZVZ.pdf

Veřejná zakázka 7/2012

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 7/2012 na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na technický dozor investora (TDI) na stavbu "rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích".

1) VYZVA_poptavka _TDI _nam_7_2012.pdf
2) Zadavaci_dokumentace_TDI.pdf
3) tech_zprava.pdf
4) ZD - 1 -situace architektonická.pdf
5) ZD - 2 -situace koordinaèní.pdf
6) VV_REKAPITULACE_SOUHRNY_slepy_vykaz_vymer.pdf
7) Kryci_list_nabidky.pdf
8)  Informace o uchazeci _par_68_ZVZ.pdf