Pracoviště vnitřní správy

Ivana Kuklová –  matrika, personalistika, volby, Czechpoint, - výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík
tel: 323 666 307

Martina Pinková – evidence obyvatel , matrika, pečovatelská služba , Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík
tel: 323 666 306

Rozsah činnosti:

Volby a sčítání lidu:
Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR

Matrika :
matriční úřad vykonává státní správu v územním obvodu: Hrusice,  Kaliště,  Mirošovice, Mnichovice,  Ondřejov,  Pětihosty,  Senohraby,  Strančice,  Struhařov , Všestary, Zvánovice.

Vidimace a legalizace (ověřováni podpisů a listin), svatební obřady - podávání informací k vyplnění formuláře - žádost o uzavření manželství, delegace sňatku, vystavuje oddací listy, provádí změnu jmen a příjmení, provádí přiznání otcovství, provádí přidělení státního občanství, vystavuje duplikáty oddacích a úmrtních listů, vystavuje úmrtní listy, o matričních událostech informuje příslušné úřady, spolupracuje s matričním úřadem obce s rozšířenou působností , matričním úřadem krajského úřadu ,  se zvláštní matrikou v Brně a evidencí obyvatel. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí ,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih. Vede hřbitovní  matriku -  evidence hrobů.

Evidence obyvatel: Vede evidenci obyvatel, zajišťuje přihlášky trvalého pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční . Spolupracuje s matrikou a  městem s rozšířenou působností , zajišťuje a kontroluje  podklady  pro občanské průkazy. Zajišťuje distribuci občanských průkazů .

Personalistika

Pečovatelská služba- uzavírání smluv s klienty a evidence