• Uncategorised
  Počet článků:
  19
 • Kontakty
  Počet článků:
  5
 • Dokumenty
  Počet článků:
  13
 • Úřad
  Počet článků:
  11
  • Ztráty a nálezy

   Nález věci dle NOZ 89/2012 Sb.

   • Kdo věc najde, nesmí ji považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji
   • Nelze-li věc vrátit, protože nelze poznat komu věc patří, ohlásit  do 3 dnů nález obci, kde byla věc nalezena
   • Nalezne-li věc ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli zařízení
   • Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem, nebo vyzve vlastníka
   • Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uchována
   • Nedá-li se věc  uchovat bez patrné škody nebo s nepoměrnými náklady, obec prodá věc ve veřejné dražbě

    
   Přivlastnění opuštěné  věci §1045 NOZ

   • Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří
   • Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu
   • Vyvratitelná domněnka opuštěné věci § 1050
   • Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že jí opustil. Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti (např. u popelnice), považuje se za opuštěnou
   • Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu 10 let, má se za to, že ji opustil (neznámý vlastník, neplatí daň z nemovitosti, po výzvě stavebního úřadu, neodstraní havarijní stav atd). Lhůta začíná běžet ode dne nabytí účinnosti NOZ.

   Počet článků:
   1
 • Město
  Počet článků:
  2
 • Aktuality
  Počet článků:
  26
 • Informace
  Počet článků:
  8
 • Územní plán
  Počet článků:
  9
 • Služby
  Počet článků:
  3
 • Dotace
  Počet článků:
  21
 • Organizace
  Počet článků:
  2
 • Veřejná zakázka
  Počet článků:
  9
 • Různé
  Počet článků:
  2
 • Život Mnichovic
  Počet článků:
  2
 • Archiv
  Počet článků:
  347
 • Zatoulaná zvířata
  Počet článků:
  1
 • Odpady
  Počet článků:
  6
 • Zatoulaná zvířata-archiv
  Počet článků:
  14
 • Stavba-skola
  Počet článků:
  9
 • Stavba-COV
  Počet článků:
  7
 • Materiály MZ
  Počet článků:
  29
 • Vedení úřadu
  Počet článků:
  3
 • Osadní výbor
  Počet článků:
  1
 • Skolka-pristavba
  Počet článků:
  1
 • Zatepleni-skoly
  Počet článků:
  1
 • Komunikace
  Počet článků:
  2
 • Volná místa
  Počet článků:
  2
 • Varovný systém
  Počet článků:
  1
 • Chodník Myšlín
  Počet článků:
  9
 • Sberny-dvur
  Počet článků:
  10
 • Most-sportovni
  Počet článků:
  5
 • Hasici-satny
  Počet článků:
  5
 • Zatepleni-MS
  Počet článků:
  8
 • ZS-telocvicna
  Počet článků:
  7