Územní plán - závěrčná projednávání

Uzemni-plan-zaverecne-projednani 1

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás, jménem města Mnichovice, pozval k účasti na závěrečných úkonech,
souvisejících s procesem dokončení přijímacího procesu územního plánu naší obce.
Vzhledem k postoji pořizovatele, tj. města Říčany, který trvá na oficiálním projednání výhradně
v budově svého úřadu a nikoli v konkrétních obcích, proběhne, v zájmu otevřenosti a maximálního
přiblížení poslední fáze občanům, nejprve v Mnichovicích:
BESEDA K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
SÁL MNICHOVICKÉ KRČMY PONDĚLÍ 24. BŘEZNA – v 18. hodin
Pozvání přijal zpracovatel našeho územního plánu ing. arch. Pavel Hnilička, přítomna bude
předsedkyně komise pro přijetí územního plánu ing. Martina Tesaříková a jistě i většina
zastupitelů města.


Číst dál...

Výsledky voleb

VolbyVýsledky hlasování v Mnichovicích při volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. října 2017

dle volebních okrsků

dle počtu hlasů

V Ý S L E D K Y    H L A S O V Á N Í 

V    M N I C H O V I C Í C H    P Ř I     V O L B Á C H

DO    POSLANECKÉ    SNĚMOVNY    PARLAMENTU   ČR

VE   DNECH  20. 21. října 2017

 

Betlémské světlo

Betlemske-svetloSbor dobrovolných hasičů Lensedly
přiveze Betlémské světlo do Mnichovic
17. 12. 2016 v 11:40
k hasičské zbrojnici v Mnichovicích
Přichystejte si svíce a přijďte si pro světlo do svého domova.
Čas přivezení světla bude upřesněn, sledujte prosím webové stránky města Mnichovice a TIC Mnichovice.

Setkání u Betléma

BetlemMěsto Mnichovice Vás zve na tradiční akci
Vánoční setkání u Betléma

13. 12. 2016
Program:
❆ zahájení v 15:00 hodin ❆ vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Mnichovice ❆ vystoupení flašinetáře
❆ tradiční ochutnávka vánočních specialit
(jitrnice, jelítka, domácí tlačenka, svařené víno, medovina, pečené kaštany)
❆ prodej vánočního zboží

Turistická pouť z Mnichovic na Sázavský klášter

Sazavsky-klaster Kdy: 12. 7. 2014
Kde: Mnichovice - železniční zastávka

Začátek turistické pouti: pro pěší turisty v 8.00 hod. a pro cykloturisty v 10.00 hod. na železniční zastávce v Mnichovicích.
Na trasu je možné se připojit: v Čerčanech, Mirošovicích, Senohrabech, Hvězdonicích,
Choceradech podle popisu a délky trasy

Číst dál...

Antonín Mareček 90. let

Antonin Marecek 90 1 Kdy: 10. 5. 2014
Kde: Hotel Myšlín

Spolek „Myšlín tedy jsem“ Vás srdečně zve na setkání s malířem, ilustrátorem, básníkem, spisovatelem a mnichovickým rodákem, v sobotu 10. 5. 2014
v 18 hodin do Hotelu Myšlín, které je pořádáno u příležitosti jeho životního jubilea. Přijďte si při malém pohoštění prohlédnout hezké obrázky a poslechnout dobrou jazzovou muziku.

Slavnostní kladení věnců

Pomnik-namesti-2013 (2) Kdy: 8. 5. 2014
Kde: Kostel Narození Panny Marie a Masarykovo náměstí

Mše za padlé bojovníky v první a druhé světové válce se uskuteční        
v kostele P. Marie v Mnichovicích 8. května 2014 od 8.30 hodin.
Slavnostní kladení věnců  proběhne u Pomníku padlých na Masarykově
náměstí v Mnichovicích 8. května 2014 v 9.15 hodin po mši svaté.

 Ing. Petr Schneider v.r.
                                  starosta města Mnichovice

Město Mnichovice prodá DA-12

Auto-hasiciMěsto Mnichovice nabízí k prodeji speciální hasičské vozidlo DA-12 na podvozku Avia. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1979 a v roce 2003 prošlo generální opravou. Má najeto 21 206 km.  Prodává se bez výbavy.
Cena k jednání: 20 000 Kč.
Kontakt: 777 951 651


Předvolební setkání

2014-06-A5-zivotmnichovice 300 Kdy: 9. 10. 2014 od 18:00
Kde: Turistické a informační centrum v Mnichovicích

setkejme se tváří v tvář, mluvme spolu, sdílejme si své představy o fungování města
Ptejte se, jak jsou věci doopravdy...
Volební občerstvení a nápoje nebudou chybět.

jménem sdružení a politických stran

Mgr. Miroslav Rovenský, JUDr. Jan Zenkl, Mgr. Petra Pecková

 

Oznámení

VykricnikZ DŮVODU ŠKOLENÍ BUDE

VE ČTVRTEK 8.6.2017  od 10,00 do 12,00 hod.

INFORMAČNÍ CENTRUM  UZAVŘENÉ.

Na Božkově neteče voda

VykricnikV důsledku výpadku elektrického proudu - nejde na Božkově voda. ČEZ na odstranění závady pracuje.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Veřejné služby města Mnichovice

Policisté prověřují informace o nevhodném chování dospělých osob vůči dětem na Říčansku.

PolicieŘíčanští policisté společně s kriminalisty z územního odboru intenzivně prošetřují všechny okolnosti získaných poznatků a přijatých oznámení v souvislosti s informacemi šířených převážně prostřednictvím internetu, zejména sociálních sítí, o nevhodném chování dospělých osob vůči dětem, které spočívalo v oslovení dětí a případném nabízení svezení motorovým vozidlem. Přes prováděná šetření do současné doby nemáme potvrzeno, že by došlo ke spáchání trestné činnosti. Přesto tuto situaci nepodceňujeme a přijali jsme určitá preventivní opatření.

Číst dál...

Konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Mnichovice

Konkurz-reditelka-MSMěsto Mnichovice vyhlašuje konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy v Mnichovicích okr. Praha-východ.
Termín nástupu 1. 8. 2015.

Přihlášky zasílejte nebo osobně doručte nejpozději do 19. 6. 2015 do 12:00 hodin na adresu: Městský úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice

Více informace v textu konkursu

Svoz bioodpadu 2017

bio-popelnice

Svoz bioodpadu začíná 10. 4. 2017 a končí 4. 12. 2017. Svoz probíhá 1x za 14 dní liché týdny v pondělí.

Ceny svozů:
Popelnice obsah 110 litrů Kč   800,-
Popelnice obsah 240 litrů Kč 1.050,-

Platbu můžete poslat převodem na účet MěÚ č. 1727201/0100 VS 44 nebo zaplatit v hotovosti do pokladny MěÚ a po zaplacení je nutné si na MěÚ vyzvednout známku na tento rok. Popelnice dává k dispozici svozová firma.

Číst dál...

Očkování psů

Pes-ockovaniMěstský úřad v Mnichovicích dává na vědomí občanům, že v letošním roce se opět uskuteční hromadné očkování psů proti vzteklině.

Tato akce bude organizována veterinární službou (MVDr. Kohout-Říčany) a uskuteční se takto:
1. Božkov
  (u  lip proti prodejně )  17. září 2015 v době od 15.00 do 15,30.hod
2. Mnichovice
  ( Masar. Nám.)  17. září 2015 v době  od 15.45 do 16.15 hod.

Upozorňujeme, že poplatek za vakcinaci 100,- Kč  bude  vybírán po provedení očkování!

Číst dál...

Ceník za svoz komunálního odpadu na rok 2017

popelniceKompletní ceník najdete zde
Známky a pytle budou k vyzvednutí
(po zaplacení v hotovosti nebo předložení dokladu o platbě převodem) v úředních hodinách na MěÚ Mnichovice (pondělí, středa 8 – 17. hod.) od 4. ledna 2017. Známka z roku 2016 je platná do 28.2. 2017, po té musí být z popelnice odstraněna!

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Nebezpecny-odpadVážení občané, Město Mnichovice pro Vás zajistilo  svoz nebezpečných odpadů , který se uskuteční
v sobotu  23. května 2015
STANOVIŠTĚ  k odkládání nebezpečných odpadů :

Veřejné služby města Mnichovice, K Hubačovu 709, Mnichovice
mezi 8:00 a 11:30 hod.

Kontejnery budou přistaveny v areálu VS.
Sběr je určen pouze pro občany, kteří mají zaplacen poplatek za odvoz komunálního odpadu pro r. 2015 ( platí i pro jednorázové známky a pytle) v Mnichovicích – je nutné se prokázat občanským průkazem.

Číst dál...

Intenzifikace ČOV Mnichovice - projekt uveden do trvalého provozu.

Banner OPZP FS ERDF CMYK„Intenzifikace ČOV Mnichovice“
Projekt realizovaný v letech 2014-2015 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady na akci činily (s příjmy/bez příjmů) 72 301 309,- Kč/62 634 624,- Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 53 239 430,- Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 3 131 73,- Kč (5%) a příspěvek města Mnichovice 6 263 463,- Kč (10%).


Podrobně o stavbě ZDE

Čistírna uvedena do trvalého provozu
Desetiměsíční zkušební provoz ukázal, že ČOV vypouští do Mnichovky a dále do Sázavy odpadní vodu splňující ta nejpřísnější legislativní kritéria.
4. srpna proběhla další kolaudační prohlídka před uvedením do trvalého užívání za účasti všech dotčených orgánů. 26. srpna 2016 jsme obdrželi Kolaudační rozhodnutí od vodoprávního úřadu a čistírna byla uvedena do trvalého provozu.

Upozornění na uzavření mostku ve Sportovní ulici

Mostek-sportovniMěsto Mnichovice upozorňuje, že po prohlídce stavu mostku mostním technikem je nuceno z důvodu havarijního stavu uzavřít od pondělí 3.10.2016 mostek ve Sportovní ulici pro automobily.

Používání mostku pro pěší a cyklisty zůstane zachováno.

Objízdná trasa bude kolem stavebnin.

Prosíme sportovce a rovněž i rodiče, jejichž děti navštěvují tréninky na hřištích ve Sportovní ulici, aby omezili do této lokality jízdu svými automobily. Objízdná komunikace je úzká, při potkání aut v obou směrech budou vznikat komplikované situace.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
Mgr. Petra Pecková, starostka

Ceník svozu na rok 2016

 

VARIANTA č.

TYP SVOZU A FREKVENCE SVOZU

OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY/pytle

CENA v Kč

POZNÁMKA

1

Týdenní svoz

110 a 120 litrů

2.300,-

 

2

Týdenní svoz

240 litrů

2.850,-

3

Týdenní svoz

1100 litrů

14.700,-

4

14 ti denní svoz

110 a 120 litrů

1.500,-

5

14 ti denní svoz

240 litrů

2.000,-

6

14 ti denní svoz

1100 litrů

7.350,-

7

Svoz 1x měsíčně

110 a 120 litrů

790,-

8

Svoz 1x měsíčně

240 litrů

1.000,-

9

Sezónní svoz 41 svozů ročně

110 a 120 litrů

1.800,-

1.10. – 30.4. 1x týdně

1.5. – 30.9. 1x 14 dní (sudé týdny)

10

Sezónní svoz 41 svozů ročně

240 litrů

2.600,-

1.10. – 30.4. 1x týdně

1.5. – 30.9. 1x 14 dní (sudé týdny)

11

10 svozů ročně

120 litrů (pytel)

700,-

Pro nemovitosti určené k trvalému bydlení v lokalitách nedostupných pro svoz nádob *

12

10 svozů ročně

120 litrů (pytel)

700,-

Pro nemovitosti určené k rekreačním účelům s číslem evidenčním

1 svoz

1 ks pytel 120 litrů

70,-

K dokoupení nad rámec jedné ze základních variant (č. 1 – 12)

 


 

Číst dál...

6. 2. 2015 - na Božkově nepoteče voda

VykricnikZ důvodu nutných krátkodoých oprav bude v pátek 6. 2. 2015 od 8:30 - 12:00 odstávka vody.

Jedná se o ulice:
Skuhrovecká, Lomená, část Nádražní, část V Pěšinách, Svahová, Nad Potokem, Pod Lipami

Za způsobené komplikace se omlouváme
.
Veřejné služby obce Mnichovice

Taneční odpoledne pro seniory

pozvanka tanecni odpoledne-1Kdy: 6. 3. 2016 od 14:00 hodin
Kde: Mnichovická Krčma
Město Mnichovice srdečně zve na
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Neděle 6. 3. 2016 od 14 hodin v sále Mnichovické krčmy
Pro všechny, kteří mají chuť si zatančit, zazpívat a strávit příjemné odpoledne se svými sousedy u malého občerstvení, bude hrát hudební skupina Pohoda pana Jana Dršky.
Svá místa si, prosím, rezervujte do 25. 2. 2016 buď osobně v Informačním centru Mnichovice, nebo na tel.: 323 666 307, 323 666 306, nebo e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Odstávka vody

VykricnikPondělí 30. 3. 2015 od 8:00 - 16:00 hod. bude odstávka vody v ulici Pražská v úseku od ul. Pod Vráží směr Strančice.

Za způsobené komplikace se omlouváme

Veřejné služby obce Mnichovice

Vývoz popelnic o Velikonocích

VykricnikSvoz - Veřejné služby:
Popelnice, které jsou vyváženy sudé týdny budou vyjímečně o Velikonocích sváženy místo v pátek 25. 3. 2016 již ve čtvrtek 24. 3. 2016.

Svoz ASA:
Bude beze změn.

Autorské čtení z knihy Hany Hindrákové

Pozvanka-Ocarovana-NEWEST-1Pro nemoc zrušeno!
Akce přesunuta na březen termín bude upřesněn.
Kdy:  29. 1. 2016 v 18 hodin

Kde: Jiráskova knihovna v Mnichovicích

Kateřina odlétá do Keni čerpat inspiraci pro nový román. Jenže uvidí, něco co neměla, a tím nad sebou vynese rozsudek smrti. Sandra tuší, že se sestře přihodilo něco zlého. Vydá se na stejně nebezpečnou cestu a upadne do pasti kmenových tabu, kouzelných rituálů a mocných kleteb...

Čtení bude doplněno vyprávěním o Keni a promítáním fotografií a videí.

Čistý Ladův kraj

Cisty-laduv-kraj-2016V sobotu 9.4. 2016 se naše město opět zapojí do tradiční akce Čistý Ladův kraj, která se koná v rámci mezinárodní kampaně „Clean Up the World“ (Ukliďme svět). Vezměte partnera, děti, souseda a přijďte v 9:00 hodin na jedno ze stanovišť, kde se dozvíte podrobné organizační informace:

  • Jánské náměstí
  • Park u tygra - Božkov
  • Hotel Myšlín
  • ulice Mirošovická (u stavebnin)

Číst dál...

Den otevřených dveří ZŠ T.G.M v Mnichovicích

ZatepleniKdy: 11. 1. - 12. 1. 2015
Kde: ZŠ T.G.M. v Mnichovicích


Neděle 11. LEDNA 14.00 – 17.00

- ukázky z práce našich žáků a učitelů
- prohlídka všech prostor školy

- ve škole na náměstí:
- informace k zápisu do prvních tříd + možnost rezervace termínu zápisu
- prezentace vedení školy v 15.00 hodin
- ve škole Bezručova:

informace k roz
šířené výuce jazyků v 6. ročníku

Číst dál...

Mnichovická běhna 2016

Behna-2016Kdy: 12. 6. 2016
Kde: Sportovní areál Šibeniční Vrch

Srdečně zveme na III. ročník závodu v běhu mnichovickou krajinou.

Více informací v letáku

4. ročník soutěže TFA

Hasici-soutezKdy: 2. 7. 2016
Kde: Masarykovo náměstí, Mnichovice

Přijďte se podívat 2.7.2016 od 13:00 na náměstí v Mnichovicích na soutěž hasičů z celé ČR.