Obnoven provoz ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,
od pondělí 10.6.2013 je provoz základní školy, mateřské školy a školní jídelny opět obnoven. Za základě výsledků rozborů vody a vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je voda ve vodovodním řadu opět pitná.

Všichni rodiče, kteří si budou chtít uplatnit tzv. "ošetřovačku" - si mohou vyzvednout Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení u paní ředitelky mateřké školy (Mgr. Hybešová) a v kanceláři základní školy (paní Vladyková a Vodenková) v příštím týdnu. Obě zařízení budou tyto formuláře rovněž i potvrzovat.
 
Petra Pecková
místostarostka