Městská voda je opět pitná

Vážení občané,
podle včerejších rozborů vody a dnešního vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (viz. níže) je voda z vodovodního řadu opět pitná.

Petra Pecková
místostarostka

Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze byly předloženy laboratorní analýzy provedené akreditovanou laboratoří -Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o. , provedené dne 5.6.2013. Byla odebrána voda ze zdroje zásobující  Základní školu a školní jídelnu v Mnichovicích, dále mikrobiologický rozbor z vodojemu. Z výsledků vyplývá, že voda ve všech stanovených ukazatelích vyhovuje svoji jakostí kvalitě vody pitné. Vodu lze nadále používat jako pitnou.

Irena Hroníková
referent oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze