Městská voda - aktuální stav

Vážení občané,
v současné době je voda podle včera odebraného vzorku nezávadná.
Viz. předchozí zpráva provozovatele vodovodu s protokolem o rozboru vody.

Paní Hroníková - referentka oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice středočeského kraje k vyšším limitům železa a zákalu uvedla následující:

Z laboratorních výsledků bylo prokázáno, že voda po stránce mikrobiologické vyhověla jakosti vody pitné, po stránce chemické bylo zjištěno mírné zvýšení železa a zjištěn zákal. Navýšením desinfekčního přípravku v potrubí  bylo ve vodovodním potrubí pravděpodobně  uvolněno železo. Ve zjištěné koncentraci nepředstavuje hodnota železa zdravotní riziko, taktéž zákal, může způsobit  slabé zbarvení prádla.

Irena Hroníková
referent oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Dnešního ráno v 7:30 byly odebrány vzorky vody opět z vodojemu, dále pak přímo z vodovodního řadu v ZŠ a MŠ a ve školní jídelně. Podrobný mikrobilologický rozbor včetně protokolu bude k dispozici v pátek ráno. Voda pro potřeby školských zařízení musí být opravdu v pořádku, proto Krajská hygienická správa - oddělení dětí a mladistvých doporučuje školu a školku do konce týdne pravidelně kontrolovat a uvést do provozu až od pondělí.

Pitná voda, která je zcela v pořádku (tedy bez vyššího železa a zákalu), je k dispozici na Masarykově náměstí. Dnes ráno byla cisterna doplněna čerstvou vodou.

Petra Pecková
místostarostka