Kvalita pitné vody

S potěšením oznamujeme, že včerejší vzorek vody (3.6.2013 v 08:40 h), odebraný z vodojemu byl vyhodnocen jako PITNÁ VODA BEZ ZÁVAD. Výsledky rozboru dnes odebraných vzorků z vodojemu a ze Základní školy budou známy dnes po 15. h. Do té doby budou platit dříve oznámená opatření. Je třeba pouze počítat se zvýšeným obsahem chloru ve vodě. Toto opatření bude z hygienických důvodů uplatňováno až do stabilizace stavu vod v místních vodotečích.

Za Veřejné služby obce Mnichovice
Jiří Čánský - vedoucí