Informace o stavu pitné vody

Vážení spoluobčané,

v současné době probíhá odčerpávání a čištění městských studní. Po dokončení budou odebrány vzorky a po jejich vyhodnocení bude ihned zveřejněna informace o stavu vody v městském vodovodu. V tuto chvíli je zásoba vody ve vodojemu na nízké úrovni a z hygienických důvodů přechlórována. Nedoporučuje se proto její přímá konzumace, viz předchozí zpráva.

Ing. Petr Schneider - starosta města Mnichovice