Upozornění

UPOZORNĚNÍ


Nepoužívejte vodu z vodovodního řadu jako pitnou
.
V případě pití nutno převařit. Městské studny jsou znečištěny bahnem a dešťovou vodou.


Používejte minimálně kanalizaci ČOV je zaplavená.

Na odstranění stavu se intenzivně pracuje. Okolnosti vzhledem k počasí nejsou zatím příznivé.


V některých částech města nejde elektřina. Podmáčené trafostanice se snaží ČEZ opravovat.


Z hygienických důvodů je na zítřek (3. 6. 2013) vyhlášeno ředitelské volno v základní a mateřské škole.

O další situaci budeme s panem starostou informovat.


Za město Mnichovice

Petra Pecková