Samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice

Stavebni-3 Page 1Město Mnichovice vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků a o změně o změně některou zákonů
Veřejnou výzvu k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o pracovní místo
Samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice
Jedná se o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s termínem nástupu květen 2017.
Lhůta pro podání přihlášek je do 28. 4. 2017.

Text výzvy