MĚSTO MNICHOVICE PRO VÁS ZAJISTILO SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Nebezpecny-odpadSobota 13. května 2017
Areál VEŘEJNÝCH SLUŽEB, K Hubačovu 709, Mnichovice

8.00 - 11.30 hod.

Sběr je určen pouze pro občany, kteří mají zaplacen poplatek za odvoz komunálního odpadu pro r. 2017 (platí pro známky i pytle) v Mnichovicích – je nutné se prokázat občanským průkazem.

Pro informaci uvádíme seznam nebezpečných odpadů:

rozpouštědla

 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice)
 • olej a tuk
 • detergenty obsahující nebezpečné látky
 • baterie a akumulátory
 • vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
 • dřevo obsahující nebezpečné látky

 

Spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky (bez disků a max. 4 ks), azbest max. do 50 kg a za poplatek objemný komunální odpad.

 

 

 

Marta Davídková, Městský úřad Mnichovice