VYHLASENI **SMOGOVE SITUACE** z duvodu VYSOKYCH KONCENTRACI CASTIC PM10 - Smogova situace VMCZ92 RPSC 020249 a VMCZ92 RPSC 020353

VykricnikVydano: Ctvrtek 02.02.2017 v 03.49 SEC (02.02.2017 v 02.49 UTC) Pro uzemi: Stredocesky kraj Pro uzemi uvedene v zahlavi vyhlasujeme SMOGOVOU SITUACI z duvodu vysokych koncentraci suspendovanych castic PM10. Smogova situace nastala s vydanim tohoto bulletinu. Upozornujeme, ze v blizke dobe je moznost vyhlaseni regulace. Na nekterych stanicich v uvedenych uzemich prekrocil 24hodinovy klouzavy prumer koncentraci suspendovanych castic PM10 informativni prahovou hodnotu 100 mikrogramu/m3 ve dvou po sobe nasledujicich dnech. Informace pro verejnost: Osobam s chronickymi dychacimi potizemi, srdecnim onemocnenim, starsim lidem a malym detem se pri prekroceni informativni prahove hodnoty pro suspendovane castice PM10 24hodinoveho klouzaveho prumeru suspendovanych castic PM10 100 mikrogramu/m3 doporucuje zdrzet se pri pobytu pod sirym nebem zvysene fyzicke zateze spojene se zvysenou frekvenci dychani. U dospelych osob bez zdravotnich potizi nejsou nutna zadna omezeni. Zadame ridice automobilu, aby pokud mozno nevyjizdeli, nebot emise z automobilu se vyznamne podileji na zvysenych koncentracich suspendovanych castic PM10 a oxidu dusiciteho. Podrobne aktualni informace o kvalite ovzdusi jsou k dispozici na internetovych strankach CHMU www.chmi.cz, zalozka Ovzdusi. Kazdou hodinu jsou doplnovany 1hodinove prumerne koncentrace automaticky merenych skodlivin a hodnoty doprovodnych meteorologickych prvku. Aktualizovany jsou rovnez vicehodinove prumerne koncentrace skodlivin, vypoctene z 1hodinovych koncentraci. Predpoved rozptylovych podminek je soucasti predpovedi pocasi pro CR a jednotlive kraje, viz www.chmi.cz, zalozka Pocasi. 

Vydáno: čtvrtek 02.02.2017, 04:53 SEČ (03:53 UTC) Pro území: Středočeský kraj ================================================================= Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html. Informace pro veřejnost: Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem. Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa