VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka města Mnichovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e :

 1.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají
v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a

v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hod. do 14,00 hod.

  • 2.Místem konání voleb

 

ve volebním okrsku č. 1  je volební místnost

INFOCENTRUM- MĚÚ MNICHOVICE,

Masarykovo nám. 83, Mnichovice

 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bezručova. Čapkova, Fučíkova, Horská, Habrová,        Hrusická, Husova, Jánská, Jidaška, Jiráskova, K Hubačovu, Ladova, Lesní, Máchova, Masarykovo náměstí, Mirošovická, Na Bulánce, Na Husínku, Na Skuhrovci, Na Výsluní, Na Zahrádkách, Na Závěrce, Nad Hřbitovem, Nerudova, Ondřejovská, Pod Mohylou, Pod Svahem, Pod Šibeničkami, Prodloužená, Proražená, Průběžná, Průběžná II, Příční, Rybniční, Sadová, Skuhrovecká 497, Smrková, Sokolská, Sportovní, Strážní domek, Na Sýkorce, U Hřbitova, Zahradní, Za Radnicí, Závěrka.

 

 

 

ve volebním okrsku č. 2  je volební místnost

BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TGM („stará škola“),

Masarykovo nám. 61, Mnichovice

 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

 

Budíkov, Fričova, Anenská, K Jedlovci, Koloděje, Konrádova, Kostelní, Kunická, Květinová, Modřínová, Myšlínská, Na Kroupáku, Na Tehovách, Na Vráži, Nad Mlýnem, Nad Obecníkem, Nad Tratí, Nad Třešňovkou, Nádražní, Nová, Pod Budíkovem, Pod Vráží, Podskalí, Potočiny, Potoční, Pražská, Prorážená, Smetanova, Struhařovská, Švermova, Tehova, Tyršova, Úzká, U lesa, U Obecníka,   V Oboře, V Zátiší, V Zákrutu, Velenovského, Vilová, Vráž, Za Farou.

ve volebním okrsku č. 3  je volební místnost

HASIČSKÝ DŮM BOŽKOV,

Svahová 45, Mnichovice Božkov

 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

 

Dolní, Horní, Ke Kunicím, Lipová, Lomená, Luční, Na Konci, Na Okrouhlíku, Na Vráži, Na Výhledech, Nad Tratí, Nad Potokem, Nad Rybníkem, Nádražní, Pod Kopcem, Pod Kovárnou, Růžová, Skuhrovecká, Sluneční, Spojovací, Svahová, V Březinách, Lukách, V Pěšinách, Pod Lipami, V Závětří, Zámecká.

 

 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost

BUDOVA MONTESSORI ŠKOLY MOZAIKA,

Myšlínská 30, Mnichovice Myšlín

 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

 

Do Vrchu, Hlavní, Jahodová, K Myšlínu, K Lesu, K Ovčínu, K Potoku, Ke Koupališti, Kozí, Krátká, Myšlínská, Nová, Na Ovčíně, Pastýřská, Pod Borováčkem, Polní, Prudká, Sázavská, Slávistická, Slepá, Slunečná, Selská, Šibenička, Šibeničky, U Sadu,

U Studánky, V Dolíkách, V Květnovcích, V Loučkách, V Zahradách, Vílová, Zelená.

 

         

 

                                      

  1. 3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  1. 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
  1. 5.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

V Mnichovicích dne 22.09.2016

                                                                                   Mgr. Petra Pecková v.r.

                                                                                   starostka města