Pracovní pozice Ladův kraj - Specialista CSS

laduv kraj-logoNáplň práce

Naplňování cílů aktuálně platné strategie rozvoje příslušného území (v definovaném spektru agend). Z pracování zásobníku projektů a akčního plánu na nejbližší období. Příprava, řízení a realizování projektů meziobecní spolupráce vycházející ze zpracovaných strategií. Příprava, řízení a administrace jednotliv ých projektů obcí v DSO. Organizování a po věcné stránce příprava pravidelných setkání starostů obcí. Podílení se na přípravě sebehodnotící zprávy. Pomáhání obcím s přípravou výběrových řízení. Podílení se na přípravě strategických plánů obcí. Organizování
vzdělávacích aktivit pro obce podle jejich potřeb. Podílení se na činnostech směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO. Vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energii, telekomunikačních služeb apod.). Příprava Informačního zpravodaje o činnosti CSS a DSO po věcné stránce. Příprava vzorových dokumentů pro obce (smlouvy, postupy, termíny
povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.). Zajišťování přenášení informací mezi jednotlivými obcemi, aby mohlo efektivně docházet ke sdílení dobré praxe.


Kvalifikační požadavky

vzdělání: VŠ nebo SŠ a min. 3 roky odborné praxe
praxe ve ve řejné správě, nejlépe v obecní, krajské samosprávě, DSO, MAS
znalost fungování veřejné správy zejména obecní samosprávy včetně kompetencí a odpovědnosti jednotlivých orgánů, DSO
zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů rozvoje území /aktivní účast na jejich přípravě
znalost dotační politiky ČR a EU (operační programy a možnosti financování projektů obcí)
specializace dle potřeb smluvního partnera (např. veřejné zakázky, účetnictví, odpady, společná výběrová řízení apod.)
samostatnost při plnění svěřených úkolů
znalost práce s MS Excel a MS Powerpoint
orientace na dosažení stanovených cílů projektu
aktivní řidič automobilu
řidičský průkaz B