Sběr nebezpečného odpadu

Nebezpecny-odpadSobota 14. května 2016 - 8.00  - 11.30 hod.
Areál VEŘEJNÝCH SLUŽEB, K Hubačovu 709, Mnichovice
Sběr je určen pouze pro občany, kteří mají zaplacen poplatek za odvoz komunálního odpadu pro r. 2016 (platí pro známky i pytle) v Mnichovicích – je nutné se prokázat občanským průkazem.

Pro informaci uvádíme seznam nebezpečných odpadů:
- rozpouštědla

- kyseliny
- zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice)
- olej a tuk
- detergenty obsahující nebezpečné látky
- baterie a akumulátory
- vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
- dřevo obsahující nebezpečné látky

Spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky (bez disků a max. 4 ks), azbest max. do 50 kg a za poplatek objemný komunální odpad.

Marta Davídková, Městský úřad Mnichovice