Využijte možnosti podat daňové přiznání za rok 2015 na Městském úřadě v Mnichovicích

 

Danove-priznaniVážení občané,

oznamujeme Vám tímto, že ve spolupráci s Finančním úřadem pro Středočeský kraj se sídlem v Říčanech bude umožněno občanům města Mnichovice a přilehlých obcí opět vyřídit si své zákonné povinnosti vůči svému správci daně tj. podat daňová přiznání za rok 2015 a bezplatně získat pomoc při vyplnění daňového přiznání v místě svého bydliště či v jeho dosahu a to bez „front“ a v domácím prostředí.

Pracovníci Finančního úřadu SK budou přítomni na Městském úřadu v Mnichovicích – v sále Informačního centra v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83 , Mnichovice a to dne:

ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 16.00 – 19.00 hod.

Leták k podávání daňových přiznání k daním z příjmů je již vyvěšen na

www.financnisprava.cz pod záložkami „Daňové tiskopisy-Databáze aktuálních daňových tiskopisů – Daň z příjmů (FO a PO) – Letáky“.

Podávání daňových přiznání - přes aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách FS v záložce „Daňové tiskopisy. Pojistné přiznání pro poplatníky pojistného na důchodové spoření lze tak jako v loňském roce podat pouze v papírové formě. Tiskopis pojistného přiznání je spolu s potvrzením uveřejněn na webových stránkách Finanční správy pod záložkami „Daňové tiskopisy – Databáze aktuálních daňových tiskopisů – Pojistné na důchodové spoření – poplatník“, případně je k dispozici u správce pojistného.

Zároveň v průběhu měsíce února – března 2016 budou v Informačním centru v Mnichovicích k dispozici :

  • formuláře na podání daňového přiznání fyzických a právnických osob a k dani z nemovitých věcí včetně pokynů k vyplnění

 

a to v úředních hodinách Informačního centra v Mnichovicích :

PO – PÁ : 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.

SO : 8.00 – 12.00 hod.

 

V rámci rozšíření úředních hodin bude na všech finančních úřadech a jejich územních pracovištích zajištěno přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených v termínu: od 21.3.2016 do 1.4.2016 ve všech pracovních dnech do 18:00 hod. kromě poslední soboty v březnu 26.3.2016, kdy v tento den nebudou úřady otevřeny.

 

Doufáme, že využijete nabízených služeb daňové správy a věříme, že nabízené služby Vám usnadní plnění Vašich daňových povinností.

 

 

Ing.Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice